کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی

1397-01-11
بازدید: 78

کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی

کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی توسط سید علی قاسم زاده در 16 صفحه نوشته شده است امیدورایم که مورد پسند دوستان قرار بگیرد.

مقدمه:

پیشینه ی نگارش کتاب های درسی در زمینه ی کتاب های  مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی از زمانی شروع شد که پژوهش و تحقیق به تبعیت از مستشرقان و ایران شناسان به دغدغه ای فرایر در میان ایرانیان تبدیل شد .تلاش برای تدوین کتاب ها و رسالاتی به سبک و روش های های تازه ی علمی ،وجه همت محققان و نویسندگان پیشگام ایرانی مانند ملک الشعرای بهار علی قزوینی و .... قرار گرفت.

اگر چه این متقدمان فاضل خود را موظف به نگارش کتاب هایی خاص در موضوع مرجع شناسی و روش تحقیق  نمیدانستند و رسالات خویش را احیای اثار فرهنگی و ادبی و تحقیق در وجوه مختلف آنها میدانستند.

برای دریافت کامل این جزوه آن را دانلود فرمایید:

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه