جزوه مباحث جاری در حسابداری

1397-01-08
بازدید: 20

جزوه مباحث جاری در حسابداری

جزوه مباحث جاری در حسابداری یکی از دروس رشته حسابداری دوره کارشناسی ارشد می باشد.جزوه مباحث جاری در حسابداری توسط دکتر یزدی

در 35 صفحه به صورت pdfجمع آوری شده است.

فهرست عناوین:

1-تعریف واژه ها

2-نحوه ثبت حسابداری

3-حسابداری تغییر قیمت ها یا حسابداری آثار تورم

4-ساختمان اجاره به شرط تملیک

 

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه