کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

1397-01-06
بازدید: 111

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری یکی از دروس حسابداری دوره کارشناسی ارشد می باشد.کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری توسط دکتر فرهاد شاه ویسی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه رازی کشور  در 145 صفحه نوشته شده است.

فهرست عناوین:

فصل اول-تاریخچه سیتم های حسابداری درایران

فصل دوم-مبانی نظری سیستم های اطالعاتی حسابداری

فصل سوم-طراحی سیستم های اطالعاتی و روش های مستندسازی

فصل چهارم-تجارت الکترونیکی

فصل پنجم-کنترل درسیستم های اطالعاتی رایانه ای

فصل ششم-حسابرسی سیستم های اطالعاتی رایانه ای 

فصل هفتم-چرخه پردازش معامالت و فعالیت هادر سیستم اطالعاتی حسابداری 

فصل هشتم-سیستم گزارشگری دفترکل

مقدمه

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارایه اطالعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.

حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود به خصوص در کتاب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی( سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطالعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشناشد .

تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را میتوان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:

ایران قبل از اسلام

ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه

از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت

از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل

از اوایل دهه چهل تاکنون


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه