کتاب حسابرسی پیشرفته

1397-01-04
بازدید: 42

کتاب حسابرسی پیشرفته

کتاب حسابرسی پیشرفته یکی از دروس رشته حسابداری دوره کارشناسی ارشد می باشد.کتاب حسابرسی پیشرفته توسط دکتر شماخی در 145 صفحه  به صورت pdfنوشته شده است.امیدواریم مورد پسند دوستان عزیز قرار بگیرد.

تعریف حسابرسی عملیاتی :

عبارت است از فرایند منظم وروشمند برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصالح برای بهبود عملیات. 

علاوه برتعریف ارائه شده به وسیله کمیته حسابرسی عملیاتی که بیان شد، درکتابها، نشریه ها و مقاله های موجود، تعریفهای متعددی از کارایی ارائه شده است. طبق این تعریف ها،

کارایی عبارت است از:

دستیابی به هدفها با حداقل هزینه ممکن

  چگونگی رسیدن به هدفها از طریق به کارگرفتن شیوه هایی که از حداقل امکانات، حداکثر بازده را به دست آورد 

انجام دادن کارها بخوبی و به نحو مناسب و شایسته، 

حداکثر بازده برای داده معین

افزایش تولید محصول با دادههایی ثابت

فهرست عناوین:

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی داخلی و استقالل حسابرس داخلی

سیستم های کنترل داخلی

گزارش حسابرسی

تأثیر گزارش حسابرسی بر قیمت و باده سهام

تقلب در حسابرسی صورتهای مالی

مسئولیتهای قانونی حسابرسان

حاکمیت شرکتی

حسابرسی سیستم های کامپیوتری

مدلهای پیش بینی ورشکستگی

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه