کتاب تئوری حسابداری2

1397-01-02
بازدید: 28

کتاب تئوری حسابداری2

کتاب تئوری حسابداری2 یکی از دروس رشته حسابداری دوره کارشناسی ارشد می باشد.

کتاب تئوری حسابداری2توسط دکتر رضا شباهنگ در سال 1382 نوشته شده است.این کتاب 251 صفحه به صورت pdf نوشته شدده است.

کتاب تئوری حسابداری2 شامل 9 فصل می باشد که ادامه ی کتاب تئوری حسابداری 1 می باشد.

مسئولیت تالیف کتاب تئوری حسابداری2 را دکتر شباهنگ بر عهده داشته و آقای عزیز عالی ور در امر بازخوانی همکاری کرده  است و صفحه بندی و صفحه آرایی توسط خانم قازاریان بوده است.

تقسیم بندی تئوری حسابداری:

تقسیم بندی بر حسب سطح (ساختار-معنا-عمل)

تقسیم بندی بر حسب نحوه ی استدلال(قیاس-استقرا)

تقسیم بندی بر حسب ماهیت(دستوری-توصیفی)

هر یک از  طبقه بندی های بالا جایگاه مناسب خود را در تئوری حسابداری دارد و می تواند برای پژوهش در ماهیت حسابداری ,تهیه چارچوب ارزیابی توسعه و .... مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از تالیف کتاب تئوری حسابداری روشن کردن عناصر تئوری حسابداری  و مرتبط کردن این عناصر با مسائل با اهمیت حسابداری مالی است.

برای دریافت فایل لطفا آن را دانلود کنید:


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه