کتاب تاسیسات الکتریکی

1396-12-23
بازدید: 35

کتاب تاسیسات الکتریکی

کتاب تاسیسات الکتریکی یکی از دروس اختیاری رشته برق دوره کارشناسی می باشد.کتاب تاسیسات الکتریکی توسط دکتر حسین کلهر در 150 صفحه به صورت pdfجمع آوری شده است.

کتاب  تاسیسات الکتریکی یکی از مهمترین دروس برای افرادی است که در حرفه تاسیسات الکتریکی ساختمان فعالیت دارند.هدف از کتاب تاسیسات الکتریکی طراحی سیستمهای سیم کشی اماکن مسکونی و مراکز صنعتی یک فعالیت بسیار معمول مهندسان برق است

طراحی سیستم های سیم کشی اماکن مسکونی و مراکز صنعتی یک فعالیت یک فعالیت بسیار معمول مهندسان برق است .هدف از تدوین کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر راهنمایی دانشجویان و مهندسان شاغل در این رشته است.امیدواریم که مورد رضایت دوستان قرار بگیرد.

فهرست عناوین:

فصل اول : خطرات برق و مقررات ایمنی در برق رسانی

فصل دوم : شبکه های برق رسانی و مدارهای برقی 

فصل سوم : اصلاح یا تصحیح ضریب توان و تعرفه های برقی 

فصل چهارم : سیم های عایق دار و کابلهای برق رسانی 

فصل پنجم : جریان مجاز سیمها و کابلها فشار ضعیف 

فصل ششم : تعیین مقاطع سیمهای عایق دار و کابلها 

فصل هفتم : وسایل کنترل و حفاظت 

فصل هشتم : سیستمهای سیم کشی داخلی 

فصل نهم : طرح سیستم برق خانه های مسکونی 

فصل دهم : طرح سیستم برق مراکز صنعتی 

فصل یازدهم : زمین کردن حفاظتی 

فصل دوازدهم : بازرسی و آزمایش تاسیسات سیم کشی

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه