کتاب فیزیک پزشکی

1396-12-18
بازدید: 19

کتاب فیزیک پزشکی

کتاب فیزیک پزشکی یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی برق در دوره کارشناسی می باشد.کتاب فیزیک پزشکی توسط جان آر کامرون -جیمز جی اسکفرونیک نوشته شده و سپس به دست دکتر تکاور در 171 صفحه ترجمه شده است.

فهرست عناوین

1-فیزیک استخوانبندی

2 .گرما و سرما در پزشکی

3 .فشار)فشارجمجمه،چشم...

4 .فیزیک ششها و تنفس

5 .فیزیک سیستم قلب و عروق

6 .الکتریسیته در بدن

7 .صوت در پزشکی

8 .نور در پزشکی

مقدمه:

فیزیسینphysician

نقش اطالعات فیزیکی پزشک در تشخیص:

I .اطالعات ارتوپد در مقاومت فیزیکی و شکل تقویت استخوان شکسته شده با پیچ و پالک.

II .متخصص ریه و اطالعات دقیق در حجم های دم و بازدم و توانایی تفسیر نتایج تست های تنفسی

III .اطالعات متخصصین رادیولوژی از فیزیک پرتوها و الکتریسیته و مغناطیس

IV .اطالعات جراحان اندوسکپیک از فیزیک نور و زوایای عدسی ها.

V .اطاعات چشم پزشکان از فیزیک بینایی

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2352 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها