جزوه آز مدار و اندازه گیری

1396-11-26
بازدید: 47

جزوه آز مدار و اندازه گیری

جزوه آز مدار و اندازه گیری توسط محمد شاهوارپور و امین محمد پورمهدی در 37 صفحه به صورت pdf جمع آوری شده است .جزوه آز مدار و اندازه گیری یکی از دورس اصلی کارشناسی مهندسی برق می باشد.امیدواریم که این جزوه مورد پسند دوستان عزیز قرار بگیرد.

آزمايش ١ 

استفاده از مدار RLبه عنوان فيلتر پايين گذر 

تئوري آزمايش:

مدارRL زير را در نظر بگيريد همانطور که ديده ميشود چنان چه يک ولتاژ سينوسی را به عنوان ولتاژ ورودی به مدار اعمال کنيم مقداری از اين ولتاژ روی المان ذخيره کننده انرژي که در اين آزمايش سلف است افت مي آند و مقداری نيز روی مقاومت افت ميکند .ولتاژ خروجی همان ولتاژ دو سر مقاومت است که يک ولتاژ سينوسی با همان فرکانس اوليه ولی دامنه ان در فرکانس هاي مختلف ،متفاوت است. 

نتيجه:

در اين آزمايش به اين نتيجه رسيديم که هرگاه خروجي مدار RL را از دو سر مقاومت بگيريم،در فرکانس ها ی پايين اندازه پاسخ فرکانسي نزديك به يك است وفازش نزديك به صفر است وهمچنين در فرکانس هاي بالا اندازه پاسخ فرکانسي نزديك به صفر است وفازش نزديك به نود درجه است .  هرگاه خروجي مدار RL را از دو سرسلف بگيريم،در فرآانسهايپايين اندازه پاسخ فرآانسي نزديك به صفر است وفازش تزديك به نوددرجهاست وهمچنين در فرکانسهاي بالا اندازه پاسخ فرکانسي نزديك به يك است وفازش نزديك به صفراست 

برای مطالعه ی ادامه ی آزمایش ها لطفا این فایل را دانلود کنید.


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2337 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها