کتاب نقشه کشی عمومی برق

1396-11-21
بازدید: 67

کتاب نقشه کشی عمومی برق

کتاب نقشه کشی عمومی برق در 115 صفحه  به صورت PDF جمع آوری شده است.امیدواریم که مورد پسند دوستان قرار بگیرد:

فهرست عناوین:

فصل اول: کليدها وپريزها

فصل دوم: چراغهاي روشنايي

فصل سوم: طراحي و محاسبه روشنائي

فصل چهارم: اصول نصب سيمها وکابلها

فصل پنجم: نقشه ها و مدارات سيم کشی

اهداف آموزشي فصل اول :

۱ -آشنايی با انواع کليدها و پريزها

۲ -آشنايی با استانداردهای ساخت کليد و پريز

۳ - شناخت موارد کاربرد انواع کلید هاي برق 

۴ -طبقه بندي وموارد کاربرد پريزها

۵ -آشنايی با سیم کشی مدار پریز ها

٦ -نشانه های  ترسیم  الکتريکي براي لوازم  برقی

تعاريف

کليد: وسیله  اي براي قطع و وصل جریان برق   در یک یا چند مدار الکتریکی بکار می رود.

پريز ودوشاخه : وسیله  اي  است که برای اتصال  هادی ها بندهای  قابل انعطاف در سيم کشی  ثابت به کار می رود وشامل دو قسمت است:

پريز ثابت : قسمتی است که با  سیم  کشی ثابت نصب گرددي .

دو شاخه : قسمتی است که به  هادي يا بند قابل انعطاف لوازم برقی  يا بند قابل  انعطاف پریز دستی متصل می شود .

پريز چند راهه : يک دستگاه پریز است که بیش از یک محل برای اتصال دوشاخه داشته باشد.

ولتاژ نامي : ولتاژی است که که دستگاه برای آن ساخته شدهوتوسط سازنده بر روی آن مشخص شده است.این ولتاژ در سیستم سه فاز ولتاژ بین دو فاز می باشد.

جريان نامي: شدت جر ياني است که به وسیله ی سازنده بر روی پریز یا دو شاخه مشخص شده است .منظور از این ولتاژ و جریان مقدار موثر آن استمگر در مواردی که جز آن ذکر شده باشد.


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2333 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها