آز فیزیک2

1396-11-20
بازدید: 175

آز فیزیک2

آز فیزیک2 با موضوع دستور کار آزمایشگاه فیزیک2 توسط دکتر نقره آبادي 2 و مهندس بوعذار گرداوری شده و سپس در سال 1391 توسط مهدي دیلمانی 55 صفحه به صورت pdf ویرایش شده است.

دستور کار آزمایشگاه فیزیک 2

 مقدمه

اصول کار در آزمایشگاه و گزارش کار نویسی

اصولا کار آزمایشگاهی براي یک آزمایشگر را میتوان یک فرایند دامنه دار در نظر گرفت که زمان انجام عملی آزمایش صرفا حداکثر تلاش در این فرایند را تشکیل میدهد نه کل آن را. این فرایند از مطالعه ي قبل از آزمایش شروع شده با تهیه وسایل و انجام عملی آزمایش ادامه مییابد و با تهیه و تنظیم گزارش کار پایان میپذیرد. آزمایشگاه فیزیک2 (با توجه به آزمایشاتی که در آن انجام می شود و وسایلی که مورد استفاده قرار میگیرند، نیازمند یک سري تغییر روشها و توجه به ملاحظاتی است که آزمایشگر در تمام مراحل، بویژه مراحل اولیه، به آنها دقت خاص نماید. از آن جمله میتوان به مسایل ایمنی و نحوهي بکارگیري صحیح وسایل اشاره کرد. در این بخش سعی شده بطور اجمالی این مسایل و نکات مربوطه روشن شود تا خوانندگان با آگاهی از آنها، در جهت بهبودکار خود بهره گیرند.

ذکر این نکته ضروري است که در دروس عملی(آزمایشگاهی) علاوه بر آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و انجام چند آزمایش، رعایت نظم و پیروي از یک ترتیب کاري صحیح در اولویت اولیه قرار داشته و بخشی از ارزشیابی کار آزمایشگر به رعایت این نظم و ترتیب اختصاص می یابد. 

تئوري و اثبات روابط

در این بخش با کمک منابع معتبر دردسترس(همانند کتابها، مقالات چاپ شده در مجلات علمی و...) باید زمینه اي روشن از مفاهیم بکار رفته در آزمایش و در صورت امکان تاریخچه اي مختصر از ابداع و تکامل آزمایش آورده شود.از طرفی معمولا براي تحقیق در آزمایشگاه روابط بطور شکل یافته به کار میروند(اثبات) روابط با توضیحات مورد نیاز در این بخش آورده شود.

هدف از انجام آزمایش

به صورت خلاصه توضیح دهید که هدف از انجام آزمایش چیست و به دنبال چه هستید.

شرح آزمایش و ترسیم شکلها

به طور خلاصه مراحل انجام آزمایش را بیان کنید. ذکر جزئیات لازم نیست. 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2330 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها