کتاب فیزیک هالیدی2

1396-11-17
بازدید: 116

کتاب فیزیک هالیدی2

کتاب فیزیک هالیدی2 توسط  رابرت رزنیک -دیوید هالیدی-جرل واکر تالیف شده است .این کتاب به صورت pdf در 442 صفحه جمع اوری شده است.امیدواریم مورد توجه کاربران عزیز قرار بگیرد.

فیزیک چیست:

شما در احاطه وسیله هایی هستید که به فیزیک الکترومغناطیس که ترکیبی از پدیده های الکترونیکی و مغناطیسی است وابسته اند.این فیزیک بنیان رایانه ها،تلویزیون و... است.فیزیک اساس جهان طبیعی است نه تنها تمام مولکول های عالم را در کنار هم نگه میدارد بلکه به وجود اورنده ی آذرخش،شفق و رنگین کمان است.

ویراست هشتم

سال:2008

جلد دوم:الکتریسیته و مغناطیس

فهرست عناوین:

بار الکتریکی

میدان های الکتریکی

قانون گاوس

پتانسیل الکتریکی

و.....

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه