کتاب ریاضی عمومی 2

1396-11-13
بازدید: 48

کتاب ریاضی عمومی 2

کتاب ریاضی عمومی 2 توسط مهدی نجف خواه  عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نوشته شده است.این کتاب  برای رشته های مهندسی و علوم پایه  مورد استفاده قرار میگیرد.

 چاپ اول کتاب ریاضی عمومی 2 در سال 1386در 275 صفحه تالیف شده است .امیدواریم که مورد پسند کاربران عزیز قرار بگیرد.

چکیده:

موضوع کتاب ریاضی عمومی 2 در ارتباط با حساب دیفرانسیل ،انتگرال و هندسه ی تحلیلی می باشد. موضوع اصلی آن آشنایی با جنبه های محاسباتی آنالیز ریاضی کلاسیک می باشد.

در آنالیز ریاضی کلاسیک به مطالعه ی خواص توابع بین فضا های اقلیدسی پرداخته می شود.این مطالعه شامل سه بخش اساسی حد-مشتق و انتگرال است.

کتاب ریاضی عمومی 2 شامل 9 فصل می باشد که در ذیل انها را نام میبریم:

فصل 1 :جبر خطی 

فصل2:هندسه  ی تحلیلی

فصل3:توابع برداری

فصل4:توابع چند متغیره و حد آنها

فصل5:مشتق و کاربرد هایش

فصل6:انتگرال دو گانه

فصل7:انتگرال سه گانه

فصل8:انتگرال خط

فصل9:انتگرال سطح

و در پایان کتاب ریاضی عمومی 2 چند نمونه مسائل امتحانی مطرح می شود.توصیه می شود که پس از تسلط کافی به حل آنها مبادرت کنید.

جهت مشاهده ی حل این مسائل می توانید به کتاب آمادگی برای امتحان به کتاب ریاضی عمومی 2 تالیف مهدی نجف خواه ناشر ساحل اندیشه ی تهران ویرایش دوم ،تهران 1383 مراجعه کنید.

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه