چارت درسی کارشناسی رشته کامپیوتر گرایش معماری و سیستم های کامپیوتر

1396-11-10
بازدید: 48

چارت درسی کارشناسی رشته کامپیوتر

گرایش معماری و سیستم های کامپیوتر برای دانشجویان ورودی 92 و بعد از آن

خلاصه وضعیت واحد ها

دروس عمومی: 22

واحد  دروس پایه :20واحد 

دروس اصلی57: واحد

دروس تخصصی الزامی:22 واحد 

دروس تخصصی تمرکز: 12 واحد

دروس اختیاری 9 واحد 

جمع کل واحدها 142 واحد

دروس عمومی:

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 2

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی 

تاریخ اسلامی

متون اسلامی

فارسی 

زبان خارجی

تربیت بدنی1

تربیت بدنی2

جمعیت وتنظیم خانواده

گارگاه آموزشی ایمنی عمومی

جمع دروس عمومی:22 واحد

دروس پایه:

ریاضی 1

ریاضی 2

معادلات دیفرانسیل

آمار و احتمالات مهندسی

فیزیک1

فیزیک2

آز مدار و اندازه گیری

گارگاه کامپیوتر

دروس اصلی:

مبانی  کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته

ساختمان های گسسته

ساختمان داده

زبان تخصصی

مدار های الکتریکی

روش پژوهش و ارائه

مدار های منطقی

آز مدار های منطقی

ریاضی مهندسی

معماری  کامپیوتر

آز معماری  کامپیوتر/آز ریز پردازنده ها

سیستم عامل

کامپایلر

ریز پردازنده و زبان اسمبلی

طراحی الگوریتم

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

آز سیستم عامل

شبکه های  کامپیوتری 

سیگنالها و سیستم ها

نظریه زبان ها و ماشین ها

آز شبکه

دروس تخصصی الزامی

مدار های الکتریکی

انتقال داده ها

سیستم های کنترل خطی

الکترونیک دیجیتال

مدار های مجتمع خیلی فشرده (VLSI)

آز ریز پردازنده

آز مدار های الکترونیکی

آز ابزار های طراحی با کمک کامپیوتر

آز الکترونیک دیجیتال

پروژه

کار آموزی

دروس تخصصی تمرکز شبکه های  کامپیوتری 

امنیت شبکه

مهندسی اینترنت

سیستم های نهفته بی درنگ

مبانی شبکه های بیسیم

دروس تخصصی تمرکز سیستم های مجتمع

هم طراحی سخت افزار و نرم افزار

سیستم های نهفته ی بی درنگ

برنامه نویسی موازی

طراحی مدار های واسط

دروس اختیاری

محاسبات عددی

هوش مصنوعی

نمونه سازی سریع سیستم های کامپیوتری

نظریه گراف

مقدمه ای بر سیستم های مالتی مدیا

جبر خطی

اقتصاد مهندسی

تمام دروس دو تمرکز گزایش معماری

یک درس از کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

یک درس از سایر رشته ها و گرایش ها


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه