چارت درسی کارشناسی رشته کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

1396-11-07
بازدید: 70

چارت درسی کارشناسی رشته کامپیوتر

گرایش فناوری اطلاعات

خلاصه وضعیت واحد ها

دروس عمومی 22

واحد  دروس پایه 20واحد 

دروس اصلی 60 واحد

  دروس تخصصی31 واحد 

دروس اختیاری 9 واحد 

جمع کل واحدها 142 واحد

دروس عمومی:

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 2

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی 

تاریخ اسلامی

متون اسلامی

فارسی 

زبان خارجی

تربیت بدنی1

تربیت بدنی2

جمعیت وتنظیم خانواده

گارگاه آموزشی ایمنی عمومی

جمع دروس عمومی:22 واحد

دروس پایه:

ریاضی 1

ریاضی 2

معادلات دیفرانسیل

آمار و احتمالات مهندسی

فیزیک1

فیزیک2

آز مدار و اندازه گیری

گارگاه کامپیوتر

دروس اصلی:

مبانی  کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته

ساختمان های گسسته

ساختمان داده

زبان تخصصی

مدار های الکتریکی

روش پژوهش و ارائه

مدار های منطقی

آز مدار های منطقی

ریاضی مهندسی

معماری  کامپیوتر

آز معماری  کامپیوتر/آز ریز پردازنده ها

سیستم عامل

کامپایلر

ریز پردازنده و زبان اسمبلی

طراحی الگوریتم

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

آز سیستم عامل

شبکه های  کامپیوتری 

سیگنالها و سیستم ها

نظریه زبان ها و ماشین ها

آز شبکه

هوش مصنوعی

دروس تخصصی الزامی:

پایگاه داده

تحلیل و طراحی سیستم ها

مبانی فناوری اطلاعات

اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی 

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

انتقال داده ها

مبانی امنیت شبکه ها/مبانی ریانس امن

اقتصاد مهندسی

تجارت الکترونیکی

آزمایشگاه فناوری اطلاعات

پروژه کارآموزی

دروس اختیاری:

گرافیک کامپیوتری

طراحی واسط کاربر (تعامل انسان و کامپیوتر)

مبانی یادگیری الکترونیکی

مدیریت اطلاعات پزشکی

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

سیستم های چند عاملی

مبانی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

مقدمه ای بر سیستم های مالتی مدیا

مبانی کار آفرینی

آز مالتی مدیا

آز پایگاه داده

آز ریز پردازنده

یک درس از کارشناسی ارشد برق و کامپیوتر

یک درس از سایر رشته ها و گرایش ها

باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2323 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها