چارت درسی کارشناسی رشته کامپیوتر

1396-11-06
بازدید: 34

چارت درسی کارشناسی رشته کامپیوتر

گرایش نرم افزار

تعداد واحد ها ی رشته کامپیوتر

دروس عمومی 20

واحد  دروس پایه 21واحد 

دروس اصلی 59 واحد

  دروس تخصصی 25 واحد 

دروس اختیاری 15 واحد 

جمع کل واحدها 140 واحد

دروس عمومی:

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 2

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی 

تاریخ اسلامی

متون اسلامی

فارسی 

زبان خارجی

تربیت بدنی1

تربیت بدنی2

جمعیت وتنظیم خانواده

گارگاه آموزشی ایمنی عمومی

جمع دروس عمومی:22 واحد

دروس پایه:

ریاضی 1

ریاضی 2

معادلات دیفرانسیل

آمار و احتمالات مهندسی

فیزیک1

فیزیک2

آز مدار و اندازه گیری

گارگاه کامپیوتر

دروس اصلی:

مبانی  کامپیوتر و برنامه سازی

برنامه سازی پیشرفته

ساختمان های گسسته

ساختمان داده

زبان تخصصی

مدار های الکتریکی

روش پژوهش و ارائه

مدار های منطقی

آز مدار های منطقی

ریاضی مهندسی

معماری  کامپیوتر

آز معماری  کامپیوتر/آز ریز پردازنده ها

سیستم عامل

کامپایلر

ریز پردازنده و زبان اسمبلی

طراحی الگوریتم

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

آز سیستم عامل

شبکه های  کامپیوتری 

سیگنالها و سیستم ها

نظریه زبان ها و ماشین ها

آز شبکه

هوش مصنوعی

دروس تخصصی الزامی:

پایگاه داده

مهندسی اینترنت

طراحی زبان های برنامه سازی

تحلیل و طراحی سیستم ها 

مهندسی نرم افزار

آز پایگاه داده

پروژه

کاراموزی

دروس تخصصی تمرکز شبکه های  کامپیوتری 

امنیت شبکه

انتقال داده

سیستم های نهفته بی درنگ

مبانی شبکه های بیسیم

دروس تخصصی تمرکز سیستم های نرم افزار

طراحی واسط کاربر (تعامل انسان و کامپیوتر)

طراحی سیستم های شی گرا

آزمون نرم افزار

روش های رسمی در مهندسی نرم افزار

دروس اختیاری:

روش های محاسبات عددی

گرافیک کامپیوتری

شبیه سازی

سیستم های کنترل خطی 

اقتصاد مهندی

مبانی فناوری اطلاعات

سیستم های چند عهاملی

جبر خطی

نظریه گراف

مقدمه ای بر سیستم های مالتی مدیا

سیستم های هوشمند

تحقیق در عملیات

هم طراحی سخت افزار و نرم افزار

تمام دروس دو تمرکز گرایش نرم افزار

یک درس از کارشناسی ارشد برق و کامپیوتر

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2322 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها