چارت درسی کارشناسی حقوق

1396-11-03
بازدید: 23

چارت درسی کارشناسی حقوق

دانشکده علوم انسانی-گروه آموزشی حقوق

ترم1:

مقدمه علم حقوق

حقوق مدنی1

حقوق اساسی1

مبانی جامعه شناسی

مبانی علم اقتصاد

زبان عمومی

اندیشه اسلامی 1

فارسی عمومی

دانش خانواده

تربیت بدنی1

ترم2:

حقوق مدنی 2

جزای عمومی1

حقوق تجارت1

بین الملل عمومی1

حقوق اساسی2

مالیه عمومی

عربی پایه 

جامعه شناسی حقوق

اندیشه اسلامی2

تربیت بدنی2

متون فقه1

ترم3:

حقوق مدنی3

حقوق تجارت 2

حقوق اداری1

حقوق جزای عمومی2

حقوق بین الملل عمومی 2

اصول فقه1

متون فقه2

متون حقوقی1

فلسفه حقوق

اخلاق کاربردی

ترم  چهار:

حقوق مدنی4

حقوق تجارت3

حقوق اداری2

حقوق جزای عمومی3

سازمان های بین الملل

اصول فقه2

متون فقه3

متون حقوقی 2

حقوق بشر در اسلام

اصطلاحات حقوقی به زبان عربی

انقلاب اسلامی 

ترم پنج:

حقوق مدنی5

حقوق تجارت4

آیین دادرسی مدنی1

حقوق جزای اختصاصی1

حقوق بین الملل خصوصی1

متون فقه4

حقوق کار

جرم شناسی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

آشنایی با قران کریم

ترم6:

حقوق مدنی6

آیین دادرسی مدنی2

حقوق جزای اختصاصی2

بین الملل خصوصی2

آیین دادرسی کیفری1

قواعد فقه1

حقوق تطبیقی

کار تحقیقی1

احوال شخصیه در فقه عامه

حقوق ثبت

تفسیر موضوعی قران

ترم7:

حقوق مدنی7

حقوق مدنی8

آیین دادرسی مدنی 3

حقوق جزای اختصاصی3

آیین دادرسی کیفری 2

پزشک قانونی

ادله اثبات دعوی

قواعد فقه2

کار تحقیقی2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

وصایای امام ره

جمع کل واحدهای  ترم 1 :20واحد

جمع کل واحدهای  ترم2:  20 واحد

جمع کل واحدهای  ترم 3:  20 واحد

جمع کل واحدهای  ترم 4:  20 واحد

جمع کل واحدهای  ترم 5: 21 واحد

جمع کل واحدهای  ترم6:  20 واحد

جمع کل واحدهای  ترم 7: 20واحد

وب سایت گیگابوک با هدف فراهم آوردن سایتی جامع از کتب دانشگاهی است و در تلاش است امکان خرید و فروش کتب نو و دست دوم در سراسر کشور فراهم کند

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2319 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها