چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

1396-11-01
بازدید: 70

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد 

گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی   

تعداد واحدهاي درسی این دوره، 32 واحد به شرح زیر است: 

دروس اجباري: 15 واحد

دروس اختیاري: 9 واحد

سمینار: 2 واحد

پایان نامه: 6 واحد

دروس جبرانی: با توجه به رشته تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی و براساس نظر گروه، نوع و تعداد این دروس تعیین میشوند.

دروس جبرانی

 خواص مکانیکی  II 

ریاضیات مهندسی

انتخاب مواد فلزي 

انتقال مطالب علمی و فنی

مواد پیشرفته 

واحد دروس جبرانی مجزا از 32 واحد مصوب دوره بوده و لازم است در این دروس نمره قبولی (نمره حداقل 12 (اخذ شود. این نمره در معدل نمرات دانشجو لحاظ نمیشود.

دروس اجباری:

ترمودینامیک پیشرفته مواد

تغییر حالت های متالورژیکی 

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

آزمایشگاه روش های پیشرفته مطالعه مواد

روش های پیشرفته مطالعه مواد

فرایند انجماد پیشرفته

تئوری نا بجایی

جمع:15 واحد

دروس اختیاری

نفوذ در جامدات

متالوژی پودر پیشرفته

خزش

مطالب ویژه

مکانیک شکست

روش های المان محدود

تئوری الکترونی مواد

مهندسی سطح پیشرفته

پلیمر پیشرفته

روش های پیشرفته غیر مخرب

شبیه سازی در مهندسی مواد

کنترل کیفیت پیشرفته

کامپوزیت ها

ریاضیات پیشرفته

دروس پیشنهادی برای نیمسال اول:

ترمودینامیک

تئوري نابجایی

روش هاي پیشرفته مطالعه مواد

آزمایشگاه روش هاي پیشرفته مطالعه مواد

دروس اختیاري

وب سایت گیگابوک با هدف فراهم آوردن سایتی جامع از کتب دانشگاهی است و در تلاش است امکان خرید و فروش کتب نو و دست دوم در سراسر کشور فراهم کند


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2317 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها