چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

1396-11-01
بازدید: 96

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش تبدیل انرژی

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد 32 واحد می باشد.چارت درسی رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی به شرح ذیل طبقه بندی می گردد.

دروس جبرانی

ریاضی مهندسی

انتقال حرارت

مکانیک سیالات

ترمودینامیک

روش تحقیق

دروس تخصصی(اصلی)

 ریاضیات  پیشرفته 1

انتقال حرارت جابجایی پیشرفته

مکانیک محیط پیوسته1

محاسبات عددی پیشرفته

انتقال حرارت پیشرفته (هدایت)

انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی)

انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع)

ترمودینامیک پیشرفته

مکانیک سیالات پیشرفته

دروس تخصصی(اختیاری)

طراحی کلی نیروگاه

نیروگاه آبی پیشرفته

نیروگاه هسته ای

ترمودینامیک آماری

دینامیک سیالات پیشرفته

مکانیک محیط پیوسته2

دینامیک پیشرفته

اقتصاد مهندسی

انرژی

و....

ترم1:

مکانیک محیط پیوسته 1

ریاضیات پیشرفته 1

ریاضی مهندسی

محاسبات عددي پیشرفته

ترم2:

یک درس اصلی

یک درس اصلی

یک درس تخصصی اختیاری

روش تحقیق

ترم3:

یک درس تخصصی اختیاری

یک درس تخصصی اختیاری

سمینار

ترم4:

پایان نامه

وب سایت گیگابوک با هدف فراهم آوردن سایتی جامع از کتب دانشگاهی است و در تلاش است امکان خرید و فروش کتب نو و دست دوم در سراسر کشور فراهم کند


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه