چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

1396-10-30
بازدید: 35

چارت درسی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد 32 واحد می باشد.چارت درسی رشته مدیریت دولتی  به شرح ذیل طبقه بندی می گردد.

ترم 1

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت منابع انسانی پیشرفته 

تحلیل آماری

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

جمع:12 واحد

ترم2:

زبان تخصصی

نظریه های مدیریت دولتی

حقوق اساس سازمان های دولتی

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی

ادره امور عمومی در اسلام

جمع:13 واحد

ترم3:

مالیه عمومی

اقتصاد بخش دولتی

ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پژوهش های عمرانی

بودجه در سازمان های دولتی

جمع:8 واحد

ترم 4:

پایان نامه

جمع:4 واحد

وب سایت گیگابوک با هدف فراهم آوردن سایتی جامع از کتب دانشگاهی است و در تلاش است امکان خرید و فروش کتب نو و دست دوم در سراسر کشور فراهم کند


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه