چارت درسی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و منطق

1396-10-30
بازدید: 31

چارت درسی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و منطق

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد 32 واحد می باشد.چارت درسی رشته فلسفه به شرح ذیل طبقه بندی می گردد.

دروس انتخابی:

منطق 3

فلسفه منطق2

تاریخ منطق1

تاریخ منطق2

منطق تطبیقی2

منطق عملی (روش شناسی فلسفه تطبیقی)

فلسفه علم

فلسفه ریاضی

فلسفه های تحلیلی و زبانی

فلسفه های اگزیستانس

جمع :20 واحد

دانشجو موظف است 8 واحد از دروس انتخابی را بگذراند.

دروس الزامی(تخصصی)

زبان تخصصی

منطق قدیم1

منطق قدیم2

منطق  جدید 1

منطق  جدید2

منطق تطبیقی 1

فلسفه منطق1

فلسفه اسلامی(حکمت متعالیه)

فلسفه غرب 1(دکارت)

فلسفه غرب2(کانت)

جمع:20 واحد

ترم آخر: 

پایان نامه

جمع:4 واحد

وب سایت گیگابوک با هدف فراهم آوردن سایتی جامع از کتب دانشگاهی است و در تلاش است امکان خرید و فروش کتب نو و دست دوم در سراسر کشور فراهم کند

تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه