چارت درسی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

1396-10-30
بازدید: 15

چارت درسی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

پس از قبولی و عبور از سد آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه، باید چنین دروسی را برای اخذ مدرک در دوره کارشناسی ارشد بگذرانید.

تعداد کل واحدها : 32 واحد

دروس تخصصی اجباری : 20 واحد

دروس تخصصی اختیاری : 6 واحد

پایان نامه : 6 واحد 

دروس تخصصی اجباری:

روش تحقیق در علوم تغذیه

تغذیه پیشرفته1

تغذیه بالینی

مباحث جاری تغذیه

روش های آمار زیستی

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

تغذیه پیشرفته2

اپیدمیولوژی تغذیه

سمینار

جمع:20واحد

دروس تخصصی اختیاری:

تغذیه تجربی

بیولوژی مولکولی

برنامه ریزی غذا و تغذیه 

زبان تخصصی پیشرفته

پاتو فیزیولوژی

جمع:10 واحد

ترم آخر:

پایان نامه

جمع:4 واحد

وب سایت گیگابوک با هدف فراهم آوردن سایتی جامع از کتب دانشگاهی است و در تلاش است امکان خرید و فروش کتب نو و دست دوم در سراسر کشور فراهم کند


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه