چارت درسی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

1396-10-30
بازدید: 34

چارت درسی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد 32 واحد می باشد.چارت درسی رشته فیزیک پزشکی به شرح ذیل طبقه بندی می گردد.

ترم 1:

فیزیک اتمی و هسته ای

فیزیولوژی عمومی

ژنتیک و بیولوژی عمومی

آناتومی عمومی

ریاضیات کاربردی در فیزیک

آمار حیاتی

فیزیک پرتو شناسی

روش تحقیق

جمع:13 واحد

ترم2:

اصول دوزیمتری پرتوها

فیزیک پرتو تشخیصی  پرتو درمانی و پزشکی هسته ای شناسی

نور و کاربرد آن در پزشکی و فیزیک دیدگانی

امواج فراصوتی و کاربرد تشخیصی آن

اصول کامپیوتر و برنامه نویسی

اصول رادیو بیولوژی و حفاظت در برابر پرتو های یونساز

جمع:14 واحد

ترم3:

اصول فیزیکی دستگاه های علوم

آزمایشگاهی

زبان تخصصی

بیوالکتریسیته و جریان پر فرکانس

آشنایی با سیستم های اطلاع رسانی

واحد های گرایشی اختیاری

جمع:12 واحد

ترم4:

سمینار و کارورزی

پایان نامه

جمع:8 واحد

وب سایت گیگابوک با هدف فراهم آوردن سایتی جامع از کتب دانشگاهی است و در تلاش است امکان خرید و فروش کتب نو و دست دوم در سراسر کشور فراهم کند


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2312 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها