چارت درسی کارشناسی ارشد حسابرسی

1396-10-30
بازدید: 25

چارت درسی کارشناسی  ارشد 

رشته حسابرسی

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد 32 واحد می باشد.چارت درسی  رشته حسابرسی به شرح ذیل طبقه بندی می گردد.

دروس اصلی:

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته و کاربرد آن در حسابرسی

کاربرد قوانین و مقررات مالی ،بانکی و بازرگانی در حسابرسی

سیستم اطلاعاتی مدیریتMIS

تئوری های حسابداری

حسابرسی سیستم های کامپیوتری

طراحی پژوهش های حسابرسی

بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی

جمع واحد ها:20 واحد

دروس تخصصی

تئوری های حسابرسی

بررسی موارد خاص در حسابرسی

سمینار در حسابرسی

جمع واحد ها:8 واحد

دروس جبرانی

زبان تخصصی

روش های تحقیق در علوم اجتماعی

تحلیل آماری

جمع واحد ها:7 واحد

پایان نامه

پایان نامه

جمع واحد ها:4واحد

طبق ماده 9ایین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ،تعداد واحد های دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 12 واحد است.

وب سایت گیگابوک با هدف فراهم آوردن سایتی جامع از کتب دانشگاهی است و در تلاش است امکان خرید و فروش کتب نو و دست دوم در سراسر کشور فراهم کند

 

تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه