چارت درسی کارشناسی مهندسی برق

1396-10-26
بازدید: 19

چارت درسی مهندسی برق

چارت درسی مهندسی برق گرایش بیوالکتریک برای ورودی های 88 به بعد

دروس عمومی:

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 2

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی 

تاریخ اسلامی

متون اسلامی

فارسی 

زبان خارجی

تربیت بدنی1

تربیت بدنی2

جمعیت وتنظیم خانواده

گارگاه آموزشی ایمنی عمومی

جمع دروس عمومی:21 واحد

دروس اختصاصی

الف:دروس پایه:

ریاضی 1

ریاضی 2

معادلات دیفرانسیل

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

محاسبات عددی

آمار و احتمالات مهندسی

فیزیک1

فیزیک2

آز فیزیک1

آز فیزیک2

کارگاه عمومی

جمع دروس پایه:27 واحد

دروس اصلی 

کارگاه برق

زبان تخصصی

نقشه کشی صنعتی

ریاضی مهندسی 

مدار های الکتریکی 1

مدار الکتریکی2

آز مدار و اندازه گیری

الکترومغناطیس

الکترونیک1

آز الکترونیک 1

الکترونیک2

ماشین های الکتریکی1

ماشین های الکتریکی2

آز ماشین های الکتریکی 1

مدار منطقی

آز مدار منطقی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

سیستم های کنترل خطی

آز سیستم های کنترل خطی

بررسی سیستم های قدرت 1

مخابرات1

پروژه کارشناسی

کارآموزی

جمع دروس اصلی:51 واحد

دروس تخصصی (الزامی)

فیزیولوژی و اناتومی 1

فیزیولوژی و اناتومی2

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

مدیریت اطلاعات پزشکی

تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی

سیستم های رادیولوژی وسایل و دستگاه ها

حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات 

فیزیک پزشکی

اصول توانبخشی و وسایل و دستگاه ها

آز تجهیزات پزشکی

بیوفیزیک و بیو شیمی

جمع دروس تخصصی:30 واحد

دروس اختیاری:

الکترونیک صنعتی

الکترونیک3

مخابرات2

رباتیک

کنترل صنعتی

تاسیسات الکتریکی

اندازه گیری الکترونیکی

معماری کامپیوتر

شبکه ها ی کامپیوتر

پردازش سیگنال های دیجیتالی

مقدمه ای بر مکا ترونیک

مدار های مخابراتی

سیستم عامل

تحقیق در عملیات

جبر خطی

فیزیک مدرن

آزالکترونیک2

آز مدار های مخابراتی

آز کنترل

آز مخابرات

کنترل دیجیتال و غیر خطی

ریز پردازنده


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2304 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها