فیزیک ام آر آی برای رادیولوژیست ها

1395-10-06
بازدید: 123

فیزیک ام آر آی برای رادیولوژیست ها

محقق:سید ساره جلو حسینی

استاد راهنما:مهندس علی جعفری

سال:86

تعداد صفحات:35


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
23 1398-01-08 1398-01-08 دانلود فایل 22 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها