خرید کد هسته ای Geant

1397-01-11
بازدید: 95

خرید کد هسته ای Geant


شیمی هسته ای

1395-10-06
بازدید: 68

تهیه و تنظیم:دکتر محمود دلاور

درس شیمی هسته ای سه واحدی می باشد:

هدف از این درس برسی سیستماتیک شیمی هسته ای  ورشته های وابسته به ان در دوره کارشناسی می باشد

-شیمی هسته ای تالیف دکتر میرچی از انتشارات دانشگاه پیام نور

فصل اول:رادیوشیمی و علوم وابسته به ان

فصل دوم:اتم و اجزای تشکیل دهنده ان

فصل سوم:رادیو اکتیویته-تغییرات رادیو اکتیو


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه