درآمدی بر شهرشناسی

1395-11-11
بازدید: 18

فصل 1: شهر 
- شهر چیست؟
- مهمترین و معروفترین نظریه پردازان شهر
- مشخصه ها و ویژگی های شهر
- شهر همچون پدیده دست ساخت
- شهر نخستین

فصل 2: تکوین شهر
- شهر چگونه بوجود می آید؟
- شهر به عنوان سازواره
- شهر به عنوان مدینه بشری

فصل 3: شکل شهر

- شکل شهر چیست و چگونه ساخته میشود؟
- انواع شکل شهر
- الگوی کالبدی شهر
- قانون و نظم اجتماعی در شکل گیری شهر
- باورها و فرهنگ انسانی در شکل گیری شهر
- تحلیل مظاهر مادی و معنوی شهر

فصل 4: ساختار شهر
- بررسی مفهوم سلسله مراتب در ساختار شهر
- بررسی مفهوم محله در شهر
- بررسی مفهوم مرکز در شهر

فصل 5: شهر و هویت
- هویت شهری چیست؟
- مشخصه و ویژگی های هویتی در شهر
- شهر بی هویت و نوگرا
- شهر با هویت انسانی-اسلامی در شهرهای ایران

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
148 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها