حسابداری مالیاتی

1395-11-07
بازدید: 13

آنچه خواهید خواند

بخش اول:دانش مالیاتی

بخش دوم:چند پرسش و پاسخ

پخش سوم:سوالات چهار جوابی

بخش چهارم:مسائل حل شده

بخش پنجم:مسائل برای حل در کلاس


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
116 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها