زبان ماشین

1395-11-07
بازدید: 29

فصل اول: سیستم اعداد

فصل دوم:معماری ریزپردازنده80286

فصل سوم:برنامه نویسی

فصل چهارم:دستورالعملهای اساسی

فصل پنجم:انشعاب و تتکرار

فصل ششم:عملیات بیتی

فصل هفتم: مکروها و روال ها ووقفه ها

فصل هشتم: عملیات پردازش رشته

فصل نهم:برنامه های نمونه

فصل دهم:اسمبلی80386

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه