خرید کد هسته ای Geant

1396-11-15
بازدید: 368

مجموعه کد  هسته ای Geant شامل نرم افزار های زیر است:

 

نرم افزار های لازم برای اجرای GEANT

1- نصب نرم افزار  Microsoft Visual Studio (VS)

2- نصب نرم افزار Qt به منظور ایجاد محیط بصری برای کد Geant4

3- استفاده از نرم افزار CMake به منظور ایجادsolution  برای نرم افزار VS


مطالعه فلزگری کهن درمحوطه سنگتراشان لرستان هزراه ی اول پ م

1395-10-06
بازدید: 107

مطالعه فلزگری کهن در محوطه سنگتراشان لرستان هزراه ی اول پ م

تعداد صفحات:12

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه