اصول علم اقتصاد

1395-11-06
بازدید: 120

فصل اول:مقدمه ای بر علم اقتصاد

فصل دوم:تقاضا،عرضه و تعادل

فصل سوم:حسابداری درآمد ملی

فصل چهارم:پس انداز،مصرف و سرمایه گذاری

فصل پنجم:تعیین درآمد ملی

فصل ششم:سیاست مالی و درآمد ملی

فصل هفتم:دور تجاری

فصل هشتم:نقش و اهمیت پول

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
109 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها