تحقیق در عملیات 1

1395-11-06
بازدید: 35

فصل اول:کلیات تحقیق در عملیات

فصل دوم:برنامه ریزی خطی(مدلسازی)

فصل سوم:برنتمه ریزی خطی روش هندسی

فصل چهارم:برنامه ریزی خطی روش سیمپلکس

فصل پنجم:برنامه ریزی خطی(تحلیل عناصر تابلوی سیمپلکس و عناصر ثانویه)


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
108 1398-01-14 1398-01-14 ?????? ???? 4 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها