حسابداری مالی پیشرفته

1395-11-06
بازدید: 20

فصل اول:ترکیب واحد های تجاری

فصل دوم:صورت های مالی تلفیقی در زمان تحصیل

فصل سوم:صرت های مالی تلفیقی بعد از زمان تحصیل

فصل چهارم:سودمعاملات،بین شرکت های عضو گروه

فصل پنجم:سود ناشی از نقل و انتقال دارایی های غیرجاری بین شرکت های عضو گروه

فصل ششم:مبادلات در اوراق قرضه بین شرکت های عضو گروه

فصل هفتم:صورت های مالی تلفیقی ساختار پیچیده وابستگی


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه