کتاب محاسبات عددی

1395-11-06
بازدید: 19

فصل اول:خطاها

فصل دوم:حل عددی معادلات

فصل سوم:درون یابی و برون یابی

فصل چهارم:مشتق گیری و انتگرال گیری عددی

فصل پنجم:روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی

فصل ششم:ماتریسها و حل دستگاه های معادلات خطی و غیر خطی

فصل هفتم:تعیین مقادیر ویژه ماتریس ها

فصل هشتم:روش حداقل مربعات

 

 

 

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه