راهنمای زبان تخصصی حسابداری 1

1395-11-06
بازدید: 24

فصل اول:کاربرد های اطلاعات حسابداری

فصل دوم:انتقال اطلاعات از طریق صورت های مالی

فصل سوم:اندازه گیری معاملات تجاری

فصل چهارم:اندازه گیری سود واحد های تجاری

فصل پنجم:واکاوی و گزارشگری مالی

فصل ششم:دارایی های آنی کوتاه مدت

فصل هفتم:نمونه پرسش های آزمون های گذشته و پاسخ آنها


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه