دانلود رایگان کتاب های مهندسي-هوافضا

اصول فناوري خلا اصول تکنولوژی پوشش خلا (Donald M. Mattox) : بامعرفی و شناخت فناوری خلاء در حوزه علوم فیزیک، کاربردهای فراوانی در حوزه های متنوع علوم و مهندسی بر پایه این فناوری شکل گرفته است. در اصل فشارهای کمتر...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل اول: خطاها فصل دوم: حل عددی معادلات 0=(f(x فصل سوم: درونیابی و برونیابی فصل چهارم: مشتق گیری و انتگرالگیری عددی فصل پنجم: روشهای عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی فصل ششم: ماتریس ها و...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل به همراه پاسخنامه-سال 1395 نام رشته: مهندسی هوافضا تعداد سوال 125 مدت پاسخگویی 200 مدت

chrome_reader_mode ادامه مطالب

دسته بندی
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها