دانلود رایگان کتاب های مهندسي-عمران

جزوه تئوری الاستیسیته جزوه تئوری الاستیسیته یکی از دروس رشته مهندسی عمران می باشد.این جزوه توسط دکتر عباسی به طور دست نویس در266 نوشته شده است. فهرست عناوین: جبر اندیسی آنالیز تنش آنالیز کرنش رابطه تنش – کرنش معادلات لازم...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه ریاضیات عالی مهندسی جزوه ریاضیات عالی مهندسی یکی از دروس رشاه مهندسی عمران می باشد.این جزوه توسط مهندس حمید کاظم کارشناس عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر در 144 صفحه به صورت دست نویس و خوانا در پاییز 1391 نوشته...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه سازه های بتن آرمه پیشرفته جزوه سازه های بتن آرمه پیشرفته یکی از دروس رشته مهندسی عمران می باشد.این جزوه توسط حمید کاظم کارشناس عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر به صورت دست نویس در 72 صفحه به صورت دست...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه سازه های فولادی پیشرفته جزوه سازه های فولادی پیشرفته یکی از دروس رشته مهندسی عمران می باشد.این جزوه توسط دکتر نقی پور به صورت دست نویس و خوانا همراه با مثال ها ی متنوع در 91 صفحه نوشته شده...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه اصول مهندسی پل جزوه اصول مهندسی پل توسط مهندس احسان جهانفکر در 30 صفحه به صورت pdfنوشته شده است. فهرست عناوین: فصل1-کلیات فصل ۲- بارگذاری پل ها فصل ۳- انواع سیستم های سازه ای عرشه پلها فصل۴-پل های بتنی

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه بتن پیش تنیده جزوه بتن پیش تنیده توسط دکتر بهرویان در 43 صفحه در سال 1388 جمع آوری شده است. فهرست عناوین: فصل1-بتن پیش تنیده فصل2-دالهای پیش تنیده به روش پس کشیده مقدمه: پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه طراحی ساختمان های صنعتی جزوه طراحی ساختمان های صنعتی توسط امیر شیر خانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و سازه در 67 صفحه تهیه و ارائه شده است. این جزوه در برای ساختمان های صنعتی و تولیدی به کار...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه پایداری سازه جزوه پایداری سازه توسط دکتر شیدایی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در 360 صفحه نوشته شده است.این جزوه شامل 5 فصل می باشد که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد. فهرست عناوین: فصل1-کلیات...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه دینامیک سازه های پیشرفته جزوه دینامیک سازه های پیشرفته توسط دکتر خسرو بیگی عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران در 114 صفحه نوشته شده است. مطالب این کتاب در مورد دینامیک سازه می باشد که به صورت کلی...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه طراحی لرزه ای سازه ها جزوه طراحی لرزه ای سازه ها توسط دکتر سعید شجاعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1388 در 169 صفحه نوشته شده است. فهرست عناوین: مهندسی زلزله -لرزه نگاری و... پاسخ...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه بهسازی لرزه ای سازه جزوه بهسازی لرزه ای سازه توسط دکتر محمد رضا تابش پور در 160 صفحه به صورت دستنویس و خوانا دز سال 1388 نوشته شده است. هدف از بهسازی لرزه ای برابر ساختن ظرفیت سازه با...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه اثر زلزله بر سازه های ویژه جزوه اثر زلزله بر سازه های ویژه یکی از دروس رشته مهندسی عمران -مهندسی سازه می باشد.این جزوه توسط دکتر فیروزی در 72 صفحه در سال 1393 نوشته شده است. فهرست عناوین: مدل...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه کنترل سازه ها جزوه کنترل سازه ها یکی از دروس مهندسی عمران در حاشیه دینامیک سازه ها می باشد.این جزوه توسط دکتر امینی در دانشگاه علم و صنعت ایران در 11 صفحه به صورت خلاصه و دست نویس نوشته...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه اندرکنش خاک و سازه جزوه اندرکنش خاک و سازه توسط نیما هیئتی ،امیر اکبری،محمد رضا رجبی دانشجویان کارشناسی ارشد سازه در دانشگاه علاالدوله سمنان در زمستان 1392 تهیه و تنظیم شده است. فهرست عناوین: اثر اندرکنش خاک و سازه...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جزوه کنترل سازه ما در این فایل جزوه کنترل سازه در 672 صفحه به زبان انگلیسی در اختیار دوستان قرار داده اییم. The major challenge in today’s structural engineering is to better design structures against the damaging effects of earthquakes...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

دسته بندی
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها