دانلود رایگان کتاب های مهندسي-شهرسازي

اهداف این جزوه عبارنتد از: آشنایی با تعاریف, جایگاه و قلمرو جغرافیای شهری آشنایی با سطوح تحلیلی در مسائل جغرافیای شهری بررسی سیر تکوینی جغرافیای شهری و دوره‌های تحول جغرافیای شهری آشنایی با مفهوم شهر و مفاهیم شهری و ملاکهای شناخت شهر از روستا...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل اول:شهر و شهرنشيني فصل دوم:ساخت شهري فصل سوم:اندازه و رشد شهر

chrome_reader_mode ادامه مطالب

عناصر بصری در درک و بیان معماری عناصر بصری در واقع شامل نقطه ،خط ،سطح و حجم است و پدیده ها به این ترتیب قابل رویت می گردند . فرم در معماری نیز تحت تاثیر روابط بین عناصر و ترکیب...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل اول:مفاهیم و تعاریف پایه فصل دوم:سابقه و مشخصات طرح های جامع و تفصیلی فصل سوم:وضعیت فضاهای سبز

chrome_reader_mode ادامه مطالب

•معنای اصلی و نخستین علم ، دانستن در برابر ندانستن است •طبق این معنی اخلاق ، ریاضیات، فقه، دستور زبان، مذهب، زیست شناسی و نجوم همه علم هستند . •در این معنی علم در برابر جهل قرار می گیرد و معادل انگلیسی آن knowledge ...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل 1: شهر - شهر چیست؟ - مهمترین و معروفترین نظریه پردازان شهر - مشخصه ها و ویژگی های شهر - شهر همچون پدیده دست ساخت - شهر نخستین فصل 2: تکوین شهر - شهر چگونه بوجود می آید؟ -...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل اول: کلیات و تعاریف فصل دوم:ریخت شناسی شهری فصل سوم:منشا جمعیت شهر نشین فصل چهارم:توسعه شهر ها وشهرنشینی درایران فصل پنجم:مبانی نظری جامعه شناسی شهری فصل ششم:تحقیقات اکولوژیک در شهرها فصل هفتم:بنیان های زندگی شهری فصل هشتم:ویژگی های برخی...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

کتاب “مبانی طراحی داخلی؛ طراحی جزئی” یک راهنمای جامع برای خلق فضا‌های جزئی موفق در یک محیط به‌شمارمی‌آید. طراحی جزئی بنابر ماهیت خود مکانی بالا و پیشرفته در زمینه طراحی داخلی را به خود اختصاص داده است. این کتاب درباره...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل اول: آشنایی بامفهوم طراحی شهر فصل دوم: انسان شهر و عناصر مختلف آن فصل سوم:فضاهای شهر و انواع مختلف آن فصل چهارم:رابطه انسان و مکان و کیفیات مطرح در خلق شهرهای موفق فصل پنجم:معرفی و تحلیل چند نمونه فضاهای...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل اول: تعاریف و مفاهیم اساسی فصل دوم:شناخت حمل و نقل شهری فصل سوم:آشنایی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری فصل چهارم:روابط برنامه ریزی حمل و نقل شهری با برنامه ریزی فصل پنجم:برنامه ریزی حمل و نقل عمومی فصل...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل اول:کیفیت عناصر فصل دوم:کیفیت بین عناصر فصل سوم:کیفیت رابطه بین عناصر خاص با دیگر عناصر

chrome_reader_mode ادامه مطالب

- چگونگی شکل گیری شهرهای نخستین - دوران اولیه شهرهای نخستین (اریحا، چاتال هیوک، تمدن های چین، پانپو، دره رود سند، مصر، بین النهرین، هند، آزتک، مایا، اینکا) - عهد عتیق (دولت شهرهای یونانی، شهرسازی رومی) - شهرهای قرون وسطی...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

تبیین جایگاه روانشناسی محیطی با استفاده از مبانی نظری هنجاری و اثباتی و مفهوم ابعاد محتوایی و رویه ای طراحی محیط ، برخی از پژوهشگران نظریه هنجاری را به این ترتیب تعریف می کنند: چیزی که در مورد آن توافق...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

كتاب در20 فصل تنظيم شده است : دو فصل اول مقدمه و مدخل بحث است كه به تعريف علوم اجتماعي و جامعه شناسي و نيز روش هاي تحقيق علمي در اين رشته اختصاص دارد . در 16 فصل بعدي درباره...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

کتاب حاضر به ارائه روشن و منظم مطالب اصلی درس اقتصاد مقدماتی برای یک نیمسال یا یکسال تحصیلی می باشد. دانشجویان اغلب با کتب اقتصاد مقاومتی که ماهیت دایره المعارفی دارند مواجه بوده و نیاز به بیانی ساده، روشن و...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

دسته بندی
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها