دانلود رایگان کتاب های مهندسی-مواد

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی تعداد واحدهاي درسی این دوره، 32 واحد به شرح زیر است: دروس اجباري: 15 واحد دروس اختیاري: 9 واحد سمینار: 2 واحد پایان نامه: 6...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

کتاب مواد و مصالح ساختمانی کتاب مواد و مصالح ساختمانی از دروس بسیار مهم در رشته های عمران و معماری می باشد که متاب های زیادی توسط اساتید گرامی در این مبحث نوشته شده است .ولی متاسفانه به تایید بسیاری...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

دسته بندی
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها