دانلود رایگان کتاب های علوم-تغذيه-

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد کارشناسی تغذیه تعداد سوالات:160 زمان:160 تعداد صفحات:16 سال:93-92 تاریخ:92/3/10

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:160 زمان:160 تعداد صفحات:21 سال:94-93 تاریخ:93/3/23

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:150 زمان:130 تعداد صفحات:16 سال:86-85

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:150 زمان:130 تعداد صفحات:17 سال:87-86

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:150 زمان:130 تعداد صفحات:21 سال:88-87

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:160 زمان:160 تعداد صفحات:23 سال:89-88 تاریخ:88/3/28

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:160 زمان:160 تعداد صفحات:25 سال:90-89 تاریخ:89/3/27

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:160 زمان:160 تعداد صفحات:21 سال:91-90 تاریخ:90/4/2

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:160 زمان:160 تعداد صفحات:20 سال:92-91 تاریخ:91/4/2

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد علوم تغذیه تعداد سوالات:160 زمان:160 تعداد صفحات:18 سال:95-94 تاریخ:94/2/31

chrome_reader_mode ادامه مطالب

چارت درسی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه پس از قبولی و عبور از سد آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه، باید چنین دروسی را برای اخذ مدرک در دوره کارشناسی ارشد بگذرانید. تعداد کل واحدها : 32 واحد دروس تخصصی اجباری...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

دسته بندی
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها