دانلود رایگان کتاب های دندانپزشكي

فصل اول: تشعشع ایکس و واکنشهای آن با ماده واحدهاي اندازه گیري تشعشع و دوز تشعشعی واکنشهاي تشعشعات ایکس با ماده تشکیل تصویر اشعه ایکس آثار بیولوژیک پرتوهاي یونیزان آثار و عوارض پرتوهاي یونیزان اثرات شیمیایی تشعشع اثرات اشعه بر...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

بررسي ثبات رنگ كامپوزيتIDM (ايدهال ماكو) نویسنده: دكتر مريم قوام- دكتر محسن پور حقيقي- مهندس مهناز محمدي استاديار گروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دستيار گروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

مقاله در مورد دندانپزشکی دكتر محمد ضرابيان- دكتر محسن امين سبحان استاديار گروه آموزشي اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي, درماني تهران اندودنتيست يكي از مهمترين و بيشترين جراحيهاي اندودنتيك عمل قطع انتهاي ريشه همراه با تهيه...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

جراحی دهان و فک و صورت دكتر حسن حسيني تودشكي استاديار گروه آموزشي جراحي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي, درماني تهران در حالي كه ساير نقاط بدن حفاظت بهتري دارد. در واقع...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

دسته بندی
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها