دانلود رایگان کتاب های دروس متوسطه

نام کتاب : مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربردها (و/2) مولف کتاب : نورالدین زتیلی مترجم : محمدرضا جلیلیان نصرتی - فرشید نورعلیشاهی ناشر : صفار - اشراقی تعداد صفحات:691 گر چه مکانيک کوانتومی برای توصيف دنيای اتمی ابداع شد و...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

نام کتاب : مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربردها (و/2) مولف کتاب : نورالدین زتیلی مترجم : محمدرضا جلیلیان نصرتی - فرشید نورعلیشاهی ناشر : صفار - اشراقی تعداد صفحات:691 گر چه مکانيک کوانتومی برای توصيف دنيای اتمی ابداع شد و...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

تاریخ ایران از ماد ها تا انقراض ساسانیان نویسنده:حسن پیرنیا سال:1386 تعداد صفحات:408 این کتاب شامل مباحث: ایران باستان-اوضاع ایران در دوره پارتی ها-مقایسه دولت ساسانی-زبان و خطوط ایران قدیم و ..... درباره کتاب: تاريخ ايران از مادها تا انقراض...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

تاریخ ایران از ماد ها تا انقراض ساسانیان نویسنده:حسن پیرنیا سال:1386 تعداد صفحات:408 این کتاب شامل مباحث: ایران باستان-اوضاع ایران در دوره پارتی ها-مقایسه دولت ساسانی-زبان و خطوط ایران قدیم و ..... درباره کتاب: تاريخ ايران از مادها تا انقراض...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

سرفصل های اموزشی کمک های اولیه فوریت های پزشکی مواد کنتر است و واکنش های بیمار cprاحیای قلبی ریوی تعداد صفحه 74

chrome_reader_mode ادامه مطالب

فصل اول:ترکیب واحد های تجاری فصل دوم:صورت های مالی تلفیقی در زمان تحصیل فصل سوم:صرت های مالی تلفیقی بعد از زمان تحصیل فصل چهارم:سودمعاملات،بین شرکت های عضو گروه فصل پنجم:سود ناشی از نقل و انتقال دارایی های غیرجاری بین شرکت...

chrome_reader_mode ادامه مطالب

دسته بندی
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها