تاریخ انتشار:1395-10-16
تاریخ بروزرسانی: 1395-10-16
تعداد بازدید: 2790طبقه بندی چشمه‌های رادیواکتیو توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی

آژانس بین المللی انرژی اتمی چشمه‌های رادیو اکتیو با کاربرد صنعتی را بر اساس میزان اکتیویته نوعی آنها و همچنین مخاطرات آنها تقسیم بندی کرده است.

سامانه طبقه بندی بر اساس مفهوم چشمه‌های خطرناک با کمیتی بر حسب مقادیر D تعریف می‌شوند. مقدار D اکتیویته ویژه رادیونوکلید یک چشمه است که در صورت تحت کنترل نبودن می‌تواند موجب اثرات قطعی شدید برای محدوده ای از مسیرهایی که موجب هر نوع پرتو گیری خارجی و داخلی از یک چشمه غیر حفاظ دار بدنبال یک پراکندگی از ماده چشمه را به همراه داشته باشد.

                                    جدول 1 طبقه بندی برای چشمه با استفاده‌های متداول [1]

طبقه

چشمه و کاربرد

نسبت اکتیویته A/D

1

مولد برق ترموالکتریک رادیوایزوتوپی

 پرتو دهنده‌ها

چشمه‌های تله تراپی(دور درمانی)

 چشمه‌های درمانی چند باریکه (چاقوی گاما)

1000 A/D≥

2

چشمه‌های رادیوگرافی صنعتی

 چشمه‌های براکی تراپی با آهنگ دز بالا / متوسط

10> A/D ≥1000

3

مقیاس سنج های صنعتی ثابت که آمیخته ای از چشمه‌های با اکتیویته  بالا هستند.

 مقیاس سنج های چاه پیمایی

1> A/D ≥10

4

چشمه‌های براکی تراپی با آهنگ دز پایین

 مقیاس سنج های صنعتی که آمیخته ای از چشمه‌های با اکتیویته بالا هستند.

چگالی سنج های استخوان

حذف کننده‌های استاتیک (بار الکتریکی ساکن)

01/0> A/D≥1

 

5

چشمه‌های براکی تراپی با آهنگ دز پایین

 دستگاه‌های فلورسانس پرتو-X

دستگاه‌های تسخیر الکترونی

چشمه‌های طیف سنجی موسبائر

چشمه‌های تست دستگاه تصویر برداری گسیل پوزیترون

A/D  > 01/0

و

A>            معاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکتیویته ماده رادیواکتیو (A) در مرتبه‌های متفاوتی از بزرگی است. بنابراین مقادیر D برای بهنجار کردن محدوده اکتیویته‌ها جهت فراهم کردن یک مرجع برای مقایسه مخاطرات بکار می روند. اکتیویته A بر حسب (TBq) تقسیم بر مقدار D برای رادیونوکلید مربوطه است. در برخی موارد طبقه بندی بر حسب A/D است.

 

                                جدول11-3:  بیان توصیفات  طبقه بندی ها [1]

طبقه بندی چشمه

مخاطره در نزدیکی چشمه

1

به شدت خطرناک برای افراد

2

بسیار خطرناک برای افراد

3

خطرناک برای افراد

4

خطر برای افراد غیر محتمل

5

خطر برای افراد بسیار غیر محتمل

 

 

 

 

 

پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من رسول شامحمدی هستم . تخصص من برنامه نویسی و محاسبات مونت کارلو هست. همیشه سعی میکنم در اینجا تجارب خودم را انتقال بدم. شماره تلفن من 09372846654 هست برای سفارش کار یا مشاوره

 
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید. برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید

 
کانال وب سایت مهندس شامحمدی

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود.برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.