تاریخ انتشار:1393-06-20
تاریخ بروزرسانی: 1393-06-20
تعداد بازدید: 746برخی از توابع از پیش تعریف شده در متمتیکاHere is a list of some useful (and obviously defined) mathematical functions:

Name Description
Sqrt[x] square root of x
Exp[x] exponential $e^x$
Log[x natural logarithm of x (i.e. base e)
Log[b,x] logarithm of x base b
Factorial[n] factorial of n
Sin[x] trigonometric functions, with the arguments in radians!
Cos[x]
Tan[x]
ArcSin[x] inverse trigonometric functions
ArcCos[x]
ArcTan[x]
Sinh[x] hyperbolic trigonometric functions
Cosh[x]
Tanh[x]
ArcSinh[x] inverse hyperbolic trigonometric functions
ArcCosh[x]
ArcTanh[x]
Abs[z] absolute value of x (even when z is a complex number)
Re[z] real part
Im[z] imaginary part
Arg[z] argument of x (normally used when z is a complex number)
Conjugate[z] complex conjugate of z
Round[x] closest integer to x
IntegerPart[x] integer part of x
Mod[k, x] k modulo n, i.e. the remainder of
k when its divided by n

پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من رسول شامحمدی هستم . تخصص من برنامه نویسی و محاسبات مونت کارلو هست. همیشه سعی میکنم در اینجا تجارب خودم را انتقال بدم. شماره تلفن من 09372846654 هست برای سفارش کار یا مشاوره

 
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید. برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید

 
کانال وب سایت مهندس شامحمدی

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود.برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.