دستورات مهم و ابتدایی در MATLAB

تاریخ انتشار:1392-06-18
تاریخ بروزرسانی: 1392-06-18
تعداد بازدید: 1277دستورات مهم و ابتدایی در MATLAB

ایجاد ماتریس:
A=[1,2,3 ; 4,5,6]
A=[1:10]
A=[1:2:10]
A=[10:-1:1]
A=zeros(2,3) ایجاد ماتریس 2 در3 با مقادیر صفر
A=ones(4,6) ایجاد ماتریس 4 در6 با مقادیر یک


 

ایجاد ماتریس:
A=[1,2,3 ; 4,5,6]
A=[1:10]
A=[1:2:10]
A=[10:-1:1]
A=zeros(2,3) ایجاد ماتریس 2 در3 با مقادیر صفر
A=ones(4,6) ایجاد ماتریس 4 در6 با مقادیر یک


ترانهاده ماتریس A:
T=A’

دستیابی به یک یا چند مقدار از یک ماتریس:
A(2,3) عنصر سطر2 ستون 3
A(:,2) عناصر ستون 2
A(1,:) عناصر سطر 1
A(3:6, 2:4) ستونهای 2 تا 4 از سطرهای 3 تا 6

دستیابی به ستون آخر یک ماتریس:
A(:,end)

مجموع ستونهای یک ماتریس دو بعدی (و یا مجموع مقادیر یک ماتریس یک بعدی):
sum(A)
sum(A’)’ مجموع سطرهای یک ماتریس دو بعدی

بدست آوردن مقادیر روی قطر اصلی A:
diag(A)

ایجاد ماتریس جادویی n×n: (ماتریس جادویی ماتریسی است که مجموع تمام سطرها و ستونها و قطرهای آن برابر است)
magic(n)

می خواهیم جای ستونهای دوم و سوم در ماتریس B را جابه¬جا کرده و نتیجه را در A ذخیره نماییم:
A=B(: , [1,3,2,4])

روند کردن اعداد:
• A=fix(B) گرد کردن به سمت صفر
• A=round(B) گرد کردن به سمت نزدیک ترین عدد صحیح(براساس رقم اعشار)
• A=ceil(B) گرد کردن به سمت مثبت بینهایت
• A=floor(B) گرد کردن به سمت منفی بینهایت


مرتب کردن هر یک از ستونهای ماتریس B بطور جداگانه:
A=sort(B)

مرتب کردن سطرهای ماتریس B ابتدا بر اساس ستون اول سپس ستون دوم و الی آخر:
A=sortrows(B)
مرتب کردن سطرهای ماتریس B فقط بر اساس ستون سوم:
A=sortrows(B,3)


حذف ستون دوم ماتریس A:
A(: , 2) = []

میانگین هر یک از ستونهای ماتریس B:
A=mean(B)

میانه هر یک از ستونهای ماتریس B:
A=median(B)

انحراف از معیار هر یک از ستونهای ماتریس B:
A=std(B)

مینیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:
A=min(B)

ماکسیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:
A=max(B)

یافتن اندیس عددهای غیر صفر در ماتریس B:
A=find(B)
یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی 2 ماتریس B
:[i,j]=find(B==2)

یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی 2 در سطر سوم از ماتریس B:
[i,j]=find(B(3,:)==2)

یافتن اندیس عددهای بین 1 تا 5 در ماتریس B:
A=find(A>1 & A6)

شیفت دادن چرخشی: دستور زیر ماتریس B را یک واحد در جهت عمودی (از بالا به پایین) و دو واحد در جهت افقی (از راست به چپ) شیفت چرخشی می¬دهد.
A=circshift(B, [1, -2])

دستور زیر ابعاد یک ماتریس را برمی¬گرداند:
size(A)

دستور زیر طول یک بردار را برمی¬گرداند: (اگر A دارای بیش از یک بعد باشد، طول طولانی¬ترین بعد برگردانده می¬شود)
length(A)

با دستور زیر می¬توان تابع f را در محیط editor مشاهده کرد و در صورت دلخواه آن را تغییر داد. با این دستور حتی می¬توان توابع خود MATLAB را نیز ویرایش نمود.
edit f

دستور زیر ماتریس B را بصورت تنک (خلوت) در A ذیره می¬کند. اگر تعداد زیادی از مقادیر یک ماتریس برابر با صفر باشد با این روش می¬توان در تخصیص حافظه صرفه¬جویی کرد.
A = sparse(B)

دستور زیر ماتریس B را از حالت تنک به حالت کامل تبدیل کرده و در A ذخیره می¬کند.
A = full(B)

توابع مخصوص رشته¬ها:
• strcat متصل کردن دو رشته
• strcmp مقایسه دو رشته
• strcmpi مقایسه دو رشته صرفنظر از بزرگ یا کوچک بودن حروف

تمام جایگشتهای ممکن مقادیر یک بردار:
perms(A)

حذف مقادیر تکراری از یک بردار:
unique(A)

نمایش هیستوگرام مقادیر یک ماتریس:
hist(A,…)

دستورات کار با تصاویر:
• I=imread(‘pic1.jpg’) خواندن تصویر
• imshow(I) نمایش تصویر
• imwrite(I, ‘pic2.gif’) ذخیره تصویر
• figure باز کردن پنجره جدید برای عکس بعدی تا عکس قبلی از بین نرود

اشتراک دو مجموعه:
intersect(A,B)

دستورات برنامه نویسی

حلقه ها
for i=start : end
دستورات
end

while(شرط)
دستورات
end

if(شرط)
دستورات
end


اجرای برنامه تا فشردن یک کلید متوقف می¬ماند:
pause

اجرای برنامه به مدت n ثانیه متوقف می¬ماند:
pause(n)

در عبارت زیر اولین گروه از دستورات اجرا می¬شوند. اگر خطایی رخ دهد اجرای این دستورات متوقف شده و دومین گروه از دستورات اجرا می¬شود.
try
statements
catch
statement
end


با دستور زیر می¬توان محیط ایجاد رابط کاربر گرافیکی را مشاهده کرد.
guide

با دستور زیر می¬توان مدت زمان اجرای هر یک از خطوط برنامه را مشاهده کرد.
profile {on, off, viewer}

نمایش پیغام: نحوه استفاده از این دستور همانند printf() در زبان C است.
fprintf(‘\n i=%d’, i)

نمایش پیغام خطا و خروج از اجرای برنامه:
error(‘your error message’)


توابع مقدماتی پرکاربرد:
• abs(A)
• exp(A)
• sin(A)
• sqrt(A)
• factorial(n)
• log2(A) لگاریتم در مبنای 2
• log10(A) لگاریتم در مبنای 10
برای مشاهده لیست توابع مقدماتی عبارت help elfun را تایپ کنید.

عملگرهای محاسباتی:
• A=B+C جمع ماتریسی
• A=B-C تفریق ماتریسی
• A=B*C ضرب ماتریسی
• A=B .* C ضرب عناصر متناظر در یکدیگر
• A=B ./ C تقسیم عناصر متناظر بر یکدیگر
• A=B .^ C به توان رساندن هر عنصر به عنصر متناظرش
اگر B یک ماتریس n×m باشد و C یک عدد اسکالر (یک ماتریس 1×1) باشد آنگاه عملگرهای فوق مقدار موجود در C را در تک تک مقادیر B اِعمال می¬کنند. بنابراین عبارت A=B+1 تک تک مقادیر B را با 1 جمع کرده و در A ذخیره می¬کند. عبارت A=B.^2 نیز تک تک مقادیر B را به توان 2 رسانده و نتیجه را در A ذخیره می¬کند.

روشی بدست آوردن باقیمانده تقسیم:
A=mod(B,C)

ایجاد یک ماتریس 3×4 از اعداد تصادفی که دارای توزیع یکنواخت بین 0 تا 1 می¬باشند:
A=rand(3,4)
ایجاد یک ماتریس 3×4 از اعداد تصادفی بین a تا b
A=floor((b-a+1)*rand(3,4)+a)


ایجاد یک ماتریس 1×n که اعداد صحیح 1 تا n به ترتیب تصادفی در آن قرار گرفته¬اند:
A=randperm(n)
ایجاد ماتریس با n×m که در هر سطر عناصر 1 تا m به طور تصادفی قرار داده شده اند
for i=1:n
A(i,:)=randperm(m);
end

 

برای مطالعه در باره موضوعات زیر روی هر عنوان کلیک کنید.
آموزش متلب
دستورات مهم در MATLAB
پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من رسول شامحمدی هستم . تخصص من برنامه نویسی و محاسبات مونت کارلو هست. همیشه سعی میکنم در اینجا تجارب خودم را انتقال بدم. شماره تلفن من 09372846654 هست برای سفارش کار یا مشاوره

نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر میدهید

همکاری با ما

با سالها تجربه آماده ایم با شما همکاری گسترده ای داشته باشیم. همکاری با ما می تواند در قالب موارد زیر باشد
1) مشاوره در انجام تز دکتری در زمینه محاسبات هسته ای
2) مشاوره در انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در زمینه محاسبات هسته ای
3) ارائه مشاوره در جهت انجام پروژه های صنعتی
4) انجام طراحی ها و محاسبات مختلف
5) برگزاری دوره های تخصصی آموزش کد های هسته ای
6) ...
 با ما تماس بگیرید
09372846654-rasul.shamohamady@gmail.com
 

ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید. برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید.

کانال وب سایت مهندس شامحمدی

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود.برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید

کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.