کارت fill در mcnp

تاریخ انتشار:1392-06-13
تاریخ بروزرسانی: 1392-06-13
تعداد بازدید: 1699کارت fill در mcnp

يك ورودي غير صفر در دستور FILL=n كه در خط تعريف يك سلول نوشته مي‌شود، باعث مي‌شود كه سلول مورد نظر با سلول واحد شماره n كه با دستور ‌U=n نشان داده شده است، پر شود.
ممكن است مقادير Fill درون پرانتز قرار داشته باشد‌ (كه يك عدد انتقال و يا خود انتقال را معرفي مي‌كند). با
استفاده از اين دستور Cos زاويه‌ها را معرفي مي‌كنيم و اگر خود زوايا مد نظر باشد آن را با *Fill نشان مي‌دهيم.
استفاده ديگري كه مي‌توان از دستور Fill نمود، اين است كه مي‌توان اولاً يك سلول را تبديل به يك شبكه با تعداد دلخواه المان كرد و ثانياً هر المان را با سلول واحد دلخواهي پر كرد. در اين حالت در جلوي دستور Fill=n بايد آرايه‌اي از شماره سلول‌هاي واحد دلخواه پركننده سلول‌هاي مورد نظر را قرار داد. اگر در اين آرايه عدد صفر باشد آن المان شبكه وجود ندارد.


يك ورودي غير صفر در دستور FILL=n كه در خط تعريف يك سلول نوشته مي‌شود، باعث مي‌شود كه سلول مورد نظر با سلول واحد شماره n كه با دستور ‌U=n نشان داده شده است، پر شود.
ممكن است مقادير Fill درون پرانتز قرار داشته باشد‌ (كه يك عدد انتقال و يا خود انتقال را معرفي مي‌كند). با استفاده از اين دستور Cos زاويه‌ها را معرفي مي‌كنيم و اگر خود زوايا مد نظر باشد آن را با *Fill نشان مي‌دهيم.
استفاده ديگري كه مي‌توان از دستور Fill نمود، اين است كه مي‌توان اولاً يك سلول را تبديل به يك شبكه با تعداد دلخواه المان كرد و ثانياً هر المان را با سلول واحد دلخواهي پر كرد. در اين حالت در جلوي دستور Fill=n بايد آرايه‌اي از شماره سلول‌هاي واحد دلخواه پركننده سلول‌هاي مورد نظر را قرار داد. اگر در اين آرايه عدد صفر باشد آن المان شبكه وجود ندارد.
براي استفاده از دستورFILL با ورودي آرايه‌اي ابتدا محدوده انديس‌هاي المان‌ها را با (:) مشخص مي‌كنيم، با اين كار اولاً موقعيت (0 ، 0،0) معلوم مي‌شود، زيرا المان‌ها از سمت چپ و پايين شماره‌گذاري مي‌شوند و ثانياً تعداد المان‌ها و با توجه به سلول، ابعاد آنها مشخص مي‌شود. به مثال زير توجه كنيد:
fill= 0=2 1=2 0=1 4 4 2 0 4 0 4 3 3 0 4 0
دستور آرايه‌اي بالا نشان مي‌دهد كه در سلول مورد نظر 12 المان وجود دارد. محدود تغيير انديس‌ها به ترتيب در راستاي x از صفر تا 2، در راستاي y از 1 تا 2 و در راستاي z از صفر تا 1 مي‌باشد.
بنابراين انديس المان‌ها به صورت زير مي‌شود (0،1،0)، (0،1،1)، (0،1،2)، (0،2،0)، (0،2،1)، (1،2،0)، (0،2،2)، (1،1،0)، (1،1،1)، (1،1،2)، (1،2،2). و المان‌هاي (0،1،0)، (0،1،1)، (0،2،1)، (1،1،0) و (1،2،1) با سلول واحد شماره 4، المان‌هاي (1،1،1) و (1،1،2) با سلول واحد شماره 3، المان (0،1،2) با سلول شماره 2 و المان‌هاي (0،2،0)، (0،2،2)، (1،2،0) و (1،2،2) وجود ندارند.

پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من رسول شامحمدی هستم . تخصص من برنامه نویسی و محاسبات مونت کارلو هست. همیشه سعی میکنم در اینجا تجارب خودم را انتقال بدم. شماره تلفن من 09372846654 هست برای سفارش کار یا مشاوره

 
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید. برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید

 
کانال وب سایت مهندس شامحمدی

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود.برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.


کانال نماشا ما

تماشا یک سرویس اشتراک گذاری فیلم های آموزشی می باشد. با مراجعه به کانال برخی از فیلم ها را مشاهده خواهید کرد