برای دریافت اخبار جدید عضو خبرنامه سایت شوید.

جستجو


آنچه در اینجا میبینید:
مکانیزم های آشکارسازی نوترون مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مکانیزم آشکار سازی نوترون بر پایه روش های غیر مستقیم استوار است. نوترون ها همان گونه که از اسم شان پیداست خنثی هستند. هم چنین آن ها نمی توانند مانند پرتوهای گاما بطور مستقیم با الکترون های مواد برهمکنش داشته...
خلاصه مطلب close

مکانیزم آشکار سازی نوترون بر پایه روش های غیر مستقیم استوار است. نوترون ها همان گونه که از اسم شان پیداست خنثی هستند. هم چنین آن ها نمی توانند مانند پرتوهای گاما بطور مستقیم با الکترون های مواد برهمکنش داشته باشند. فرایند آشکارسازی نوترون وقتی شروع می شود که نوترون ها در حال برهمکنش با هسته های مختلف می باشند که در آن یک یا چند ذره باردار آزاد می شود. سیگنال های الکتریکی تولید شده توسط ذرات باردار می تواند توسط سیستم آشکارسازی آشکار شود. انواع برهمکنش نوترون با ماده دو نوع برهمکنش اصلی نوترون با ماده وجود دارد. 1) اول این که نوترون می تواند بوسیله یک هسته پراکنده شود و مقداری از انرژی جنبشی خود را به...

حفاظ سازی پرتوهای یونیزان مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مقدمه هدف از حفاظ گذاری کاهش پرتوگیری افراد است که در مجاورت چشمه پرتوزا فعالیت دارند. بطور کلی انواع حفاظ ها از نظر کاربرد مختلف اند، عبارتند از: حفاظ بیولوژیکی، حفاظ حرارتی و حفاظ های برای جلوگیری از میدان مغناطیسی و غیره......
خلاصه مطلب close

مقدمه هدف از حفاظ گذاری کاهش پرتوگیری افراد است که در مجاورت چشمه پرتوزا فعالیت دارند. بطور کلی انواع حفاظ ها از نظر کاربرد مختلف اند، عبارتند از: حفاظ بیولوژیکی، حفاظ حرارتی و حفاظ های برای جلوگیری از میدان مغناطیسی و غیره... حفاظ بیولوژیکی یکی حفاظ یولوژیکی مربوط به چشمه است. طراحی این حفاظ باید به گونه ای باشد که دز معادل در بیرون حفاظ به حد تعیین شده برسد تا سلامت افرادی که به هر دلیلی در زمان توقف، به خطر نیفتد. دیگری حفاظ بیولوژیکی اطراف اتاق پرتودهی است که در هنگام کار است. دز مؤثر بیرون حفاظ به کمتر از حد تعیین شده برسد تا سلامت افراد و کارکنان حاضر در اطراف اتاق پرتودهی به خطر نیفتد... انواع حفاظ ها...

معرفی اجمالی آشکارساز ها-آشکارساز گایگرمولر مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

آشکارساز گایگرمولر ‌آشکارساز گایگرمولر (G-M ) که ‌آشکارساز گایگر نیز نامیده می‌‌شود یکی از شمارند های گازی است که به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ‌آشکارساز دارای امتیازات زیادی ، نظیر کار آیی زیاد برای ذرات آنها و...
خلاصه مطلب close

آشکارساز گایگرمولر ‌آشکارساز گایگرمولر (G-M ) که ‌آشکارساز گایگر نیز نامیده می‌‌شود یکی از شمارند های گازی است که به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ‌آشکارساز دارای امتیازات زیادی ، نظیر کار آیی زیاد برای ذرات آنها و پالس با ارتفاع بیشتر می‌‌باشد. به علاوه سیستم تقویت کننده نیاز ندارند. یک عیب که برای این ‌آشکارساز وجود دارد این است که تمام پالس_های حاصل از ذرات مختلف دارای یک ارتفاع هستند بنابراین نمی‌‌توان با استفاده از این ‌آشکارساز‌ها درباره انرژی اشعه اطلاعات بدست آورد. استفاده از این آشکارساز ها محدود به استفاده در شمارش می شود به همین دلیل به آنها نام شمارنده گایگر نیز اتلاق می شود. تاریخچه در سال ۱۹۰۸ ‌آشکارساز‌های گازی برای آشکارسازی اشعه...

معرفی اجمالی آشکارساز ها-قسمت اول مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

آشکارساز گایگرمولر ‌آشکارساز گایگرمولر (G-M ) که ‌آشکارساز گایگر نیز نامیده می‌‌شود یکی از شمارند های گازی است که به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ‌آشکارساز دارای امتیازات زیادی ، نظیر کار آیی زیاد برای ذرات آنها و...
خلاصه مطلب close

آشکارساز گایگرمولر ‌آشکارساز گایگرمولر (G-M ) که ‌آشکارساز گایگر نیز نامیده می‌‌شود یکی از شمارند های گازی است که به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ‌آشکارساز دارای امتیازات زیادی ، نظیر کار آیی زیاد برای ذرات آنها و پالس با ارتفاع بیشتر می‌‌باشد. به علاوه سیستم تقویت کننده نیاز ندارند. یک عیب که برای این ‌آشکارساز وجود دارد این است که تمام پالس_های حاصل از ذرات مختلف دارای یک ارتفاع هستند بنابراین نمی‌‌توان با استفاده از این ‌آشکارساز‌ها درباره انرژی اشعه اطلاعات بدست آورد. استفاده از این آشکارساز ها محدود به استفاده در شمارش می شود به همین دلیل به آنها نام شمارنده گایگر نیز اتلاق می شود. تاریخچه در سال ۱۹۰۸ ‌آشکارساز‌های گازی برای آشکارسازی اشعه در...

معرفی اجمالی آشکارساز ها-قسمت دوم مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

اشکار سازی با فیلم عکاسی فیلم عکاسی مواد شیمیایی خاصی در بردارد که نور می‌تواند بر آنها اثر بگذارد و تصویر خارجی بر آن نقش ببندد. یکی از بهترین روشهای عکسبرداری ، آشکارسازی تابش بوسیله برمور نقره است چرا که...
خلاصه مطلب close

اشکار سازی با فیلم عکاسی فیلم عکاسی مواد شیمیایی خاصی در بردارد که نور می‌تواند بر آنها اثر بگذارد و تصویر خارجی بر آن نقش ببندد. یکی از بهترین روشهای عکسبرداری ، آشکارسازی تابش بوسیله برمور نقره است چرا که برای حساس کردن آن ، تنها چند فوتون کافی است. پیش از ظهور اطلاعات به‌صورت یک تصویر نهان به شکل دانه‌های حساس شده روی شیشه یا فیلم ذخیره شده است که در مبحث زیر توضیح داده می‌شود . دید کلی پرتوها روی امولسیون یا خمیر عکاسی اثر می‌گذارند که با اندازه گیری این اثر می‌توان به کمیت پرتوها پی برد. امولسیون ماده نرمی است که محتوای ذرات ریز برمور نقره به قطر حدود یک میکرون است. در هر میلیمتر مکعب...

TLDچیست؟ مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

بعضی از مواد دارای این خاصیت هستند که چنانچه در معرض پرتوهای یونساز قرار گیرند آن را جذب کرده و می توانند قسمتی از آن را بصورت نور مرئی ساطع کنند وکه به صورت فلوئورسانس، فسفر سانس و ترمولومینانس می...
خلاصه مطلب close

بعضی از مواد دارای این خاصیت هستند که چنانچه در معرض پرتوهای یونساز قرار گیرند آن را جذب کرده و می توانند قسمتی از آن را بصورت نور مرئی ساطع کنند وکه به صورت فلوئورسانس، فسفر سانس و ترمولومینانس می تواند باشد. در پدیده فلوئورسانس کریستال به محض قرار گرفتن درمقابل پرتو نور از خود ساطع می کند، در مورد فسفر سانس این خاصیت با تاخیر انجام می شود و در مورد ترمولومینانس این پدیده بر اثر حرارت بوقوع می پیوندد. وقتی کریستال در مقابل پرتو قرار می گیرد بارهای مثبت ( حفره ) و بارهای منفی ( الکترون ) آزاد شده و بعضی از آنها در دام باقی می مانند و تا زمانی که انرژیهای لازم برای خروج به...

تعیین طیف نوترون با استفاده از اسپکترومتر کره برنر مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مقدمه این روش ابتدا در سال 1960 توسط برمبولت، یوینگ و تام وان بونن [2] دانشگاه برلین ازائه و با استفاده از آشکارسازهای نوترون حرارتی که در کره های تعدیل کننده با اندازه های مختلف قرار گرفته اند، استفاده می شود. مقایسه...
خلاصه مطلب close

مقدمه این روش ابتدا در سال 1960 توسط برمبولت، یوینگ و تام وان بونن [2] دانشگاه برلین ازائه و با استفاده از آشکارسازهای نوترون حرارتی که در کره های تعدیل کننده با اندازه های مختلف قرار گرفته اند، استفاده می شود. مقایسه نوترون های شناسایی شده توسط هر کره می تواند به تعیین دقیق انرژی نوترون کمک کند. این سیستم آشکارساز با استفاده از روش چند کاناله برای تعیین طیف نوترونی گروه کوچکی استفاده میشود. سیستم آشکارساز اصلی قادر به اندازه گیری نوترونهای تا بیش از 20 مگاالکترون ولت بود. در حال حاضر این آشکارسازها انرژی بالاتر از 20 مگاالکترون ولت تا انرژی تا 1 گیگاالکترون ولت توسعه یافته است. [3] سیستم کره بوننر یکی از روش های اندازه گیری توزیع انرژی نوترون...

دوزیمتری شیمیایی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

دوزیمتری شیمیایی جذب پرتو یونیزان در برخی مواد می تواند سبب ایجاد تغییرات شیمیایی گردد . چنانچه این تغییرات قابل اندازه گیری باشد ،‌ از این مواد می توان برای اندازه گیری دوز جذب پرتو استفاده نمود . صدها...
خلاصه مطلب close

دوزیمتری شیمیایی جذب پرتو یونیزان در برخی مواد می تواند سبب ایجاد تغییرات شیمیایی گردد . چنانچه این تغییرات قابل اندازه گیری باشد ،‌ از این مواد می توان برای اندازه گیری دوز جذب پرتو استفاده نمود . صدها سیستم دوزیمتری شیمیایی پیشنهاد شده ولی تعداد کمی از آنها در خارج از آزمایشگاههای اولیه مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از مهمترین آنها به وسیله Fricke و همکارانش ( Fricke & Morse ) پیشنهاد شده و دوزیمتر Fricke یا سولفات فرو نامیده می شود . در این سیستم که اصولاً از یک محلول سولفات فرو در اسید سولفوریک رقیق و اشباع شده از هوا تشکیل شده ، یونهای فرو ،‌2+ Fe ، توسط پرتو به یونهای فریک Fe3+، اکسید...

ترین ها در آشکارسازها مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

در این پست می خواهیم ترین های آشکارسازها را بیان می کنیم ویزگی نام دقیق ترین آشکارساز ها آشکارسازهای حالت جامد ساده ترین آشکارساز گایگر مولر پر استفاده ترین آشکارساز اتاقک یونش پایدارترین آشکارساز
خلاصه مطلب close

در این پست می خواهیم ترین های آشکارسازها را بیان می کنیم ویزگی نام دقیق ترین آشکارساز ها آشکارسازهای حالت جامد ساده ترین آشکارساز گایگر مولر پر استفاده ترین آشکارساز اتاقک یونش پایدارترین آشکارساز

آشکارساز راسی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

این آشکارساز از اصول کار آشکارسازهای تناسبی پیروی می کند. در آشکارسازهای تناسبی که در ناحیه ی تناسبی (ناحیه 3) کار می کنند برای دست یابی به میدانهای شدت بالای مورد نیاز برای تکثیر گازی بدون اعمال ولتاژهای خیلی زیاد،...
خلاصه مطلب close

این آشکارساز از اصول کار آشکارسازهای تناسبی پیروی می کند. در آشکارسازهای تناسبی که در ناحیه ی تناسبی (ناحیه 3) کار می کنند برای دست یابی به میدانهای شدت بالای مورد نیاز برای تکثیر گازی بدون اعمال ولتاژهای خیلی زیاد، اتاقک هایی که در این ناحیه کار می کنند معمولا استوانه ای با یک سیم نازک کشیده شده در محور مرکزی شمارنده هستند. دیواره بیرونی شمارنده به زمین و سیم مرکزی به ولتاژ مثبت متصل است. میدان الکترواستاتیکی در اتاقک شعاعی از رابطه ی زیر تبعیت می کند: (E(r)=1/r*V/(Ln (b/a) علاوه بر الکترونهای ثانویه ای که در اثر برخوردها تولید می شوند الکترون هایی نیز طی و فرآیند دیگر ایجاد می شوند: 1- برهمکنش های فوتوالکتریک 2- بمباران سطح...

آشکارساز های سوسوزن مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مقدمه سوسوزن ها موادی هستند – جامد، مایه گاز، که وقتی تابش یوننده از آن ها می گذرد، تولید جرقه یا نور می کنند . نخستین جامدی که به عنوان یک آشکارساز ذره به کار رفت ، سوسوزنی بود که راترفورد در سال...
خلاصه مطلب close

مقدمه سوسوزن ها موادی هستند – جامد، مایه گاز، که وقتی تابش یوننده از آن ها می گذرد، تولید جرقه یا نور می کنند . نخستین جامدی که به عنوان یک آشکارساز ذره به کار رفت ، سوسوزنی بود که راترفورد در سال 1289 / 1910 ، در آزمایشهای خود در زمینه ی پراکندگی ذرات آلفا مورد استفاده قرار داد . در وسیله مورد استفاده ی او، ذرات آلفا به یک صفحه ی سولفور روی برخورده و تولید نور می کردند، و به کمک یا بی کمک یک میکروسکوپ شمرده می شدند . فرآیندی فوق العاده ناکارآ ، نادقیق، وقتگیر . این روش برای مدت 30 سال کنار گذاشته شد و دوباره وقتی که الکترونیک پیشرفته ، تقویت نور تولید شده در سوسوزن را امکان پذیر ساخت ، پژوهشگران به...

فیزیک و مکانیسم سیستم های رادیولوژی مشاهده خلاصه

کامل بخوانید

مقدمه اشعه ایکس یا رنتگن در طبیعت وجود ندارد و براي کاربرد پزشکی ، این پرتوها باید به وسیله لامپهایی که براي این منظورساخته شدهاند تولید شود. در لامپ مولد اشعه ایکس که ظاهري شبیه لامپهاي کاتد یک دارد، با...
خلاصه مطلب close

مقدمه اشعه ایکس یا رنتگن در طبیعت وجود ندارد و براي کاربرد پزشکی ، این پرتوها باید به وسیله لامپهایی که براي این منظورساخته شدهاند تولید شود. در لامپ مولد اشعه ایکس که ظاهري شبیه لامپهاي کاتد یک دارد، با بمباران الکترونی قطعه فلز مقاوم و کوچکی که از جنس تنگستن در قطبی از لامپ به نام کانون قرار گرفته ، ترازهاي انرژي الکتریکی در این فلز بهم میخورد و انرژي ناشی از جابجایی الکترونها به صورت اشعه ایکس پدیدار می گردد . الکترونهایی که استفاده میشوند از سیم پیچ کوچکی در قطب منفی لامپ تولید میشوند و با استفاده از خلاء درون لامپ و تحت تأثیر اختلاف پتانسیل که از یک ژنراتور تولید می شود، به کانون لامپ برخورد میکنند. بطور کلی در...


همکاری با ما

با سالها تجربه آماده ایم با شما همکاری گسترده ای داشته باشیم. همکاری با ما می تواند در قالب موارد زیر باشد
1) مشاوره در انجام تز دکتری در زمینه محاسبات هسته ای
2) مشاوره در انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در زمینه محاسبات هسته ای
3) ارائه مشاوره در جهت انجام پروژه های صنعتی
4) انجام طراحی ها و محاسبات مختلف
5) برگزاری دوره های تخصصی آموزش کد های هسته ای
6) ...
 با ما تماس بگیرید
09372846654-rasul.shamohamady@gmail.com
 
تبلیغ کار

ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید. برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید.

کانال وب سایت مهندس شامحمدی

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود.برای عضو شدن در این گروه تلگرامی با شماره 09372846654 در تلگرام پیام دهید

کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.