آموزش mcnp-درس 3- آموزش تعریف سلولقیمت: 15902


مشاهده بنر: مشاهده

تاریخ انتشار:1398-06-12 19:28:46
تاریخ بروزرسانی: 1398-08-24 21:15:58
تعداد بازدید: 140آموزش mcnp-درس 3- آموزش تعریف سلول

در جلسه سوم به معرفی روش های تعریف کارت سلول پرداخته می شود. مواردی که در این بخش توضیح داده می شود عبارتند از 

(1) تعریف کارت سلول با روش اشتراکی  در MCNP

(2) تعریف سلول با روش اجتماع  در MCNP

(3) استفاده از روش به جز در تعریف کارت سلول در MCNP

(4) نحوه تعریف حجم سلولی

 نمونه ویدئو آموزش کارت سلول در mcnp

[video]https://dl.shamohamadi.ir/course/c41/c41.mcnp.part3.ads.mp4[/video]

برای مشاهده این درس به کتابخوان اناره مراجعه کنید