مقدمه-نصب کدقیمت: 5000


مشاهده بنر: مشاهده

تاریخ انتشار:1396-08-20 22:59:24
تاریخ بروزرسانی: 1398-06-12 18:25:15
تعداد بازدید: 104مقدمه-نصب کد

در جلسه از مجموعه آموزش کد مونت کارلو MCNP  به آموزش نصب نرم افزار MCNP پرداخته می شود.

برای مشاهده این درس به کتابخوان اناره مراجعه کنید