مجموعه ویدئویی آموزش متلب-مقدماتیقیمت: 17

نوع محتوا: فیلم آموزشی
videocam

برای خرید این پکیج آموزشی وارد سایت شوید. بعد از ورود لینک خرید سایت در اینجا نمایش داده می شود


نکته: این پکیج آموزشی فقط از طریق کتابخوان هوشمند و تعاملی اناره قابل مشاهده خواهد بود.


تاریخ انتشار:1396-08-26 00:09:00      آخرین بروزرسانی:1398-05-02 22:30:58      بازدید: 304

مجموعه ویدئویی آموزش متلب-مقدماتی

مجموعه ویدئویی آموزش متلب

مجموعه 57 قسمتی آموزش ویدئویی آموزش متلب  به کتابخوان اناره اضافه شد. این مجموعه رایگان بوده و شامل مباحث زیر است

  مقدمه
2  حل یک مساله الکتریکی
3  تنظیمات برنامه و پنجره ها
4  تنظیمات برنامه و پنجره ها-ادامه
5  علامت های و اعمال ریاضی
6  علامت های و اعمال ریاضی-ادامه
7  فرمت های اعداد در متلب
8  تعریف آرایه ها در متلب
9  انواع آرایه ها
10  تعریف بردارها
11  تعریف بردارها-ادامه
12  ماتریسها
13  ماتریسها -ادامه
14  ماتریسها -ادامه
15  متغیر برداری
16  انتگرالگیری
17  کتابخانه متلب
18  متغبر ها
19  متغیرها و کلمات متلب
20  حذف و تعریف متغیر ها
21  نوشتن یک برنامه متلب
22  نوشتن یک برنامه در متلب -ادامه
23  اجرای برنامه در متلب
24  عملگرهای منطقی
25  ترتیب عملگرها
26  رشته ها
27  عملگرد ضرب ماتریسی
28  حل مساله اصطحکاک در متلب
29  چاپ خروجی
30  چاپ خروجی
31  ذخیره خروجی
32  فراخوانی
35  ماتریس ها
36  ماتریس ها
37  ماتریس ها
38  ماتریس ها
39  ماتریس ها
40  تابع disp
41  متغیر ها
42  ضرب و تقسیم چند جمله ای ها
43  محاسبه مشتق
44  ماتریس ها
45  ماتریس ها
46  ماتریس ها
47  ماتریس ها
48  ماتریس ها
49  ماتریس ها
50  تعیین مسیر پرتابه
51  ماتریس ها
52  ماتریس ها
53  ماتریس ها
55  نوشتن تابع
56  نوشتن تابع
57  نحوه انتقال داده به/از اکسل
58  جمع و تفریق بردارها

فهرست دروس کتاب برای مشاهده جزییات هر درس روی عنوان درس کلیک کنید
برای دانلود دستی فایل، فایل را دانلود و با توجه به نام داده شده در ستون نام فایل، در پوشه کتابخانه اناره قرار بدهید
شناسه فایل عنوان نام فایل وضعیت دانلود
1501 مقدمه matlab1.rmp4 رایگان file_download
1502 2 حل یک مساله الکتریکی matlab2.rmp4 رایگان file_download
1503 4 تنظیمات برنامه و پنجره ها matlab3.rmp4 رایگان file_download
1504 4 تنظیمات برنامه و پنجره ها-ادامه matlab4.rmp4 رایگان file_download
1505 علامت های و اعمال ریاضی matlab5.rmp4 رایگان file_download
1506 علامت های و اعمال ریاضی-ادامه matlab6.rmp4 رایگان file_download
1507 فرمت های اعداد در متلب matlab7.rmp4 رایگان file_download
1508 تعریف آرایه ها در متلب matlab8.rmp4 رایگان file_download
1509 انواع آرایه ها matlab9.rmp4 رایگان file_download
1510 تعریف بردارها matlab10.rmp4 رایگان file_download
1511 تعریف بردارها-ادامه matlab11.rmp4 رایگان file_download
1512 ماتریسها matlab12.rmp4 رایگان file_download
1513 ماتریسها -ادامه matlab13.rmp4 رایگان file_download
1514 ماتریسها -ادامه matlab14.rmp4 رایگان file_download
1515 متغیر برداری matlab15.rmp4 رایگان file_download
1516 انتگرالگیری matlab16.rmp4 رایگان file_download
1517 کتابخانه متلب matlab17.rmp4 رایگان file_download
1518 متغبر ها matlab18.rmp4 رایگان file_download
1519 متغیرها و کلمات متلب matlab19.rmp4 رایگان file_download
1520 حذف و تعریف متغیر ها matlab20.rmp4 رایگان file_download
1521 نوشتن یک برنامه متلب matlab21.rmp4 رایگان file_download
1522 نوشتن یک برنامه در متلب -ادامه matlab22.rmp4 رایگان file_download
1523 اجرای برنامه در متلب matlab23.rmp4 رایگان file_download
1524 عملگرهای منطقی matlab24.rmp4 رایگان file_download
1525 ترتیب عملگرها matlab25.rmp4 رایگان file_download
1526 رشته ها matlab26.rmp4 رایگان file_download
1527 عملگرد ضرب ماتریسی matlab27.rmp4 رایگان file_download
1528 حل مساله اصطحکاک در متلب matlab28.rmp4 رایگان file_download
1529 چاپ خروجی matlab29.rmp4 رایگان file_download
1530 چاپ خروجی matlab30.rmp4 رایگان file_download
1531 ذخیره خروجی matlab31.rmp4 رایگان file_download
1532 فراخوانی matlab32.rmp4 رایگان file_download
1533 ماتریس ها matlab33.rmp4 رایگان file_download
1534 ماتریس ها matlab34.rmp4 رایگان file_download
1535 ماتریس ها matlab35.rmp4 رایگان file_download
1536 ماتریس ها matlab36.rmp4 رایگان file_download
1537 ماتریس ها matlab37.rmp4 رایگان file_download
1538 تابع disp matlab38.rmp4 رایگان file_download
1539 متغیر ها matlab39.rmp4 رایگان file_download
1540 ضرب و تقسیم چند جمله ای ها matlab40.rmp4 رایگان file_download
1541 محاسبه مشتق matlab41.rmp4 رایگان file_download
1542 ماتریس ها matlab42.rmp4 رایگان file_download
1543 ماتریس ها matlab43.rmp4 رایگان file_download
1544 ماتریس ها matlab44.rmp4 رایگان file_download
1545 ماتریس ها matlab45.rmp4 رایگان file_download
1546 ماتریس ها matlab46.rmp4 رایگان file_download
1547 ماتریس ها matlab47.rmp4 رایگان file_download
1548 تعیین مسیر پرتابه matlab48.rmp4 رایگان file_download
1549 ماتریس ها matlab49.rmp4 رایگان file_download
1550 ماتریس ها matlab50.rmp4 رایگان file_download
1551 ماتریس ها matlab51.rmp4 رایگان file_download
1552 نوشتن تابع matlab52.rmp4 رایگان file_download
1553 نوشتن تابع matlab53.rmp4 رایگان file_download
1554 نحوه انتقال داده به/از اکسل matlab54.rmp4 رایگان file_download
1555 جمع و تفریق بردارها matlab55.rmp4 رایگان file_download